Under formannskapsmøtet onsdag ble det debattert rundt bobilplanene. Politikerne har vedtatt at det blir flere bobilplasser, men prosessen rundt detaljene er uavklarte.

I forkant sendte Torrey Seland og Anne Margrete Seland en kommentar til kommunestyret og formannskapet. Der stiller de seg undrende til at saken ikke er varslet eller drøftet med dem eller nærmeste naboer.

– Det er jo litt sent å komme med nabovarsel nå når de har kommet gjennom kommunestyre og formannskap, sier Torrey Seland til Kvinesdal24.

Nedstemt

I skrivet til kommunen formidler Seland at de reagerer på to ting: de mener at nåværende plassering av innkjørsel ikke bør endres ettersom det nå er fint anlagt lengst vekke fra boligfeltet. Men at plasseringen av Plass 13–15 bør endres, ellers vil den foreslåtte rekken med tre bobiler parallelt ved veien danne en massiv vegg av bobiler mot boligfeltet. De ber kommunen finne andre steder hvor det også egner seg for parkering av bobiler.

Nettopp det sistnevnte ble også foreslått av Frp under formannskapet. Linn Anita Reppen Egeland (Frp) foreslo da at rådmannen fremmer en sak for å se på muligheter for etablering av bobilplasser ved Meierigården. Forslaget ble stemt ned.

Derimot innstilte formannskapet rådmannens forslag, men med et tilleggsmoment.

– Vi har vedtatt at vi vil utvikle bobilplasser, men vi ber rådmannen undersøke og avklare formalitetene som en utvidelse av ni nye bobilplasser vil medføre. Da følger vi den byggeprosessen, sier ordfører Per Sverre Kvinlaug.

Vil informere

Ordføreren presiserer at hvis det viser seg å bli en prosess med byggeprosess og dispensasjoner, vil alle berørte parter få informasjon og nabovarsel.

Formannskapets innstilling onsdag lød som følger:

Bobilplass ved Kvinabadet utvides med ni nye oppstillingsplasser. Beløpet, 1.125.000 kroner, dekkes av avsatte sentrumsmidler. Det må forseres 640.000 kroner fra investeringsprosjektet med tilhørende finansiering på −100.000 kroner momskompensasjon og −540.000 kroner bruk av lån fra 2021 til 2020.

Formannskapet ber rådmannen avklare formaliteter knyttet til saksgangen til neste formannskapsmøte 10. juni.

Innstillingen ble stemt gjennom med seks mot en stemme (Frp).

– Min holdning i saken kommer frem i brevet. Angående tillegget så tar jeg det til etterretning at de vil se nærmere på saksgangen. Om det er å tolke slik at de vil utarbeide det videre i nærmere samarbeid med oss naboene, så er jo det fint, sier Seland.