Det var et enstemmig formannskap som onsdag innstilte rådmannens innstilling. Dermed går saken opp til kommunestyret den 17. juni.

Ordfører Per Sverre Kvinlaug fremmet innledningsvis at man måtte få skrevet inn i innstillingen at midlene tas fra kommunens posisjonsfond.

Linn Anita Reppen Egeland (Frp) ønsket å utsette saken inntil de mottar mer detaljert informasjon om hvor pengene tas fra. Kvinlaug mente på sin side at det er bedre med fortgang og fremgang i saken.

Egeland kalte det uansvarlig å dele ut så mye penger uten å vite hvem som trenger det.

– Jeg vil ikke kalle det uansvarlig, men vil kalle det utrolig viktig bidrag, sa Kvinlaug og viste videre til at Lindesnes allerede har delt ut en million.

Jeg vil ikke kalle det uansvarlig, men vil kalle det utrolig viktig bidrag.

Linn Anita Reppen Egeland (Frp)(t.v) ønsket mer detaljer om behovet i næringslivet, og fremmet derav utsettelsesforslag som ble nedstemt med 6 mot 1 stemmer. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Kampanje

Liv Øyulvstad forteller at de er en arbeidsgruppe som har jobbet opp mot næringslivet, blant annet med en to måneders kampanje. Et motiv er å trekke mer folk til kommunen, noe som vil bidra i stor grad. Samt jobbing mot det nasjonale markedet som Kvinesdal er for liten til å jobbe med alene, så de samarbeider med Visit Norge.

– Vi har laget til en pakkehals som vil synes i ulike medier. Vi har laget til en nokså god plan i forhold til dette. Det gikk jo veldig fort, for vi fikk bare noen dager til å hive oss rundt før det skulle skrives ny sak til her. Så det har gått nokså fort, sier Øyulvstad.

Vi har laget til en pakkehals som vil synes i ulike medier.

Det blir en beintøff konkurranse i forhold til det norske markedet, men det er nødvendig med de 250.000 kronene for å bli synlige, formidler næringssjefen.

Egeland støtter opp om at det bør tildeles midler til handelsstanden og markedsføringen, men savner detaljene i hvem som har behovet.

Formannskapet stemte over utsettelsesforslaget, som falt med 6 mot 1 stemme.

Deretter ble det stemt over rådmannens innstilling, som ble enstemmig innstilt. Dermed går den videre til kommunestyret den 17. juni.