Kvinesdal sanitetsforening har søkt om støtte til å bygge beredskapslager/bod, som er estimert til å koste 115.987 kroner. Rådmannens innstilling gikk på å innvilge 20.000 kroner i støtte.

Ordfører Per Sverre Kvinlaug kom med endringsforslag under formannskapsmøtet.

– De er viktig bidragsyter på mange måter. De er lag og forening som gjør mye bra for oss, ikke minst i krisetider, og de er utrolig viktig støttespiller. I stedet for dispensasjonsfondet foreslår jeg å bruke formannskapets tilleggsbevilgning.

Malin Stokkeland støttet opp om at de er en kjemperessurs med kompetanse i forhold til krise og beredskap.

Formannskapet vedtok rådmannens forslag med ordførerens endringsforslag enstemmig.