Tilbake i 2016 mottok ordfører Per Sverre Kvinlaug forespørsel om ladestasjoner ved Kvinabadet.

– Det syntes jeg var en god idé, og det var noe vi jobbet videre med. Det har ført til at vi nå har fått på plass ladestasjoner. Det spesielle her er at det er et opplegg Fortum AS kjører, opplyser Kvinlaug.

Per Sverre Kvinlaug informerer om at ladestasjonene (som du ser i bakgrunnen) og bobilplassene endelig er helt ferdige og klare for bruk. Foto: Malene Sørensen Lundberg
Taket på ladestasjonen for elbiler har det samme buede taket som man kan se på Kvinabadet. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Viktig for sentrum

Nå har ladestasjonene for elbiler stått klart en stund og er allerede tatt i bruk.

– Strømuttaket som mange har stått og ladet gratis på til nå, har teknisk drift nå fått varslet at blir økonomisk med betalingsmåte. Det er to hurtigladere og to doble langtidsladere, informerer han:

Strømuttaket som mange har stått og ladet gratis på til nå, har teknisk drift nå fått varslet at blir økonomisk med betalingsmåte.

– Når vi skulle få til dette, måtte vi i tillegg oppgradere transformatoren på svømmehallen. Det betyr at vi bevilger også penger for å oppgradere strømuttaket, slik at vi kunne koble inn dette.

Hver bobilplass har eget strømuttak. Foto: Malene Sørensen Lundberg
Tømmeplass ble naturligvis også prioritert på anlegget. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Betalingsordning

Det nye er imidlertid de seks bobilplassene på anlegget. Omsider står de klare, og hver parkeringsplass har egen strømtilførsel, informerer Kvinlaug.

– Vi har arbeidet i et sentrumutviklingsprosjekt og prøvd å tenke hvordan vi kan løfte parken og de mulighetene vi har. Da kom vi veldig fort inn på sporet av at vi ønsket å legge mer til rette for bobiler. Det er nå helt ferdig, sier han.

Det er en utrolig viktig turisme som de ønsker at skal komme nært sentrum, påpeker ordføreren.

– Vi ønsker at de skal benytte fasilitetene i Kvinaparken - og selvsagt oppholde seg her, og bruke de tingene som er i sentrumsområdet. Dette er nå nettopp ferdig. Det er merket seks plasser, alle har fått hvert sitt strømuttak. Betalingsordningen rundt det er ikke helt avklart, det kommer vi tilbake til. Men etter alt å dømme kommer det til å bli gratis bruk frem til vi får et system noe likt våre nabokommuner rundt dette. Men vi ønsker at det brukes nå, påpeker Kvinlaug.

Parkeringsplassene for bobiler er gjort ganske brede og er syv meter dype med mulighet for å parkere tilhenger bak. Det er også lagt til rette med tømmestasjon.