Vi er inne i ei tid - og går ei tid i møte, som er tung og vanskelig for mange.

Noen sliter med sykdom, noen med ensomhet - noen med dårlige minner.

Noen vil streve med å ikke ha penger nok, noen vil savne noen rundt bordet på julaften. Vi er i ei tid der følelser nok er mer i sving enn ellers. Liksom mer forsterka - og der alt for mange kaver og kaver.

Der skal vaskes, bakes, skrubbes og handles. Alt skal være så perfekt.

Har gjort meg noen tanker rundt dette.

I mitt hode luktet der nok ikke grønnsåpe og småkaker - ei heller var der pyntet med lyslenker og glitter.

Ser for meg at der var litt mørkt, støvete og litt skittent. Ei lukt av fjøs og gammelt treverk.

Og her ble Han født, Han som ble født for å dø på ett kors for deg og meg. Dette barnet som ble født for å lære oss om ubetinget kjærlighet. Dette barnet som ble født for vår skyld - og all vår synd. Dette barnet som skulle frelse verden.

Vi glemmer så alt for lett det denne mannen sa. For eksempel så sa Han; «Jeg vil gi deg hvile». Han sa: «Frykt ikke, for jeg er med deg». Mannen som sa at Han elsker akkurat deg!

Jesus snakka om - og praktiserte medmennesklighet.

Jesus snakka om - og praktiserte raushet og omsorg.

Jesus snakka om - og praktiserte kjærlighet.

Hva om vi alle lot Hans ord synke inn?

Oppi alt, så vil Han gi oss hvile.

Oppi all ensomhet, så er Han der.

Oppi alt det vonde og tunge vi møter, så sier Han: «Frykt ikke» og er med.

Vi feirer jul fordi Han ble født. La oss feire med å vise at vi har hørt og lært av det Han har sagt. La oss vise omsorg i form av ord og handling - ikke i form av de største og dyreste gavene.

La oss vise omsorg i form av ord og handling - ikke i form av de største og dyreste gavene.

La oss vise raushet ved å ikke bare tenke på hva vi skal ha i kjøleskap og kakebokser - men dele,av goder og av vår tid. La oss vise medmennesklighet, gi ett smil, et håndtrykk - en klem.

La oss gjøre det for dette barnet som ble født - født for å gi oss fred.

Hanne Veronica Martinsen