I mitt forrige leserinnlegg tok jeg opp ønske om et TO-pris system for strøm. Sikkert vel optimistisk – men for meg absolutt realistisk. Vis man bare vil…

En hyggelig lav pris på strøm slik vi hadde det før. Staten er jo den suverent største eieren av norske vannkraftverk og kan således klart påvirke en slik utvikling. Dersom våre politikere vil…

Enkelte kommuner er også mediere i sine kraftverk gjennom egne avtaler. Således har enkelte kommuner sikret seg gunstig strøm gjennom sin konsesjonskraft. En viktig og svært god avtale for å sikre lokale arbeidsplasser flere steder i landet. På den måten kunne bedrifter kjøpe kraft til «produksjonspris» og ikke være sårbare for ustabile strømpriser. Under siste Solberg-regjering ble denne forordningen forsøkt fjernet. All kraft i landet skulle kommersialiseres. Markedet skulle styre prisen basert på produksjon og etterspørsel. Vi kan jo bare tenke hvilke konsekvenser dette ville ha i dag.

Om Erna gjennom en om mulig ny regjering om to år vil fortsette arbeidet vites ikke, men man må være åpen for tanken. Verre er det med Astrup fra Høyre som ønsker å innlemme Norge i EUs fjerde energipakke allerede idag. Dette vil en gang for alle frata Norge all kontroll på produksjon og pris over norskprodusert vannkraft. Da vil EU ha 100 prosent kontroll. DETTE MÅ IKKE SKJE! Vi sliter jo i dag med å reversere enkelte deler i tredje energipakke. Derfor undrer deg meg at folk flest i disse tider med galopperende strømpriser – ser mot partiet Høyre, som øker sin oppslutning på meningsmålingene. Hva er det egentlig som skjer? Skal man bare velge et annet parti bare for at en holder kjeft. For det er det Høyre gjør. Sitter helt stille og lar Ap grave sin egen grav. Vi hører fremdeles ropene – men dog litt svakere: «Mer kraft nå – mer nett…» Om to år er omkvedet borte og det er stille i graven.

Det store spørsmålet er hvem som overtar? Det blir opp til deg og meg…

MEN kan man bare skylde på dagens politikere for at vi står i denne energikrisen? Hm – mon tro om ikke det er noen som tjener gode penger på dagens liberalisme der marked og etterspørsel bestemmer alt. Produksjonskostnadene er nesten konstante og generer store økonomiske overskudd. En hører sjelden kraftselskapene referere sine resultater offentlig, og lønn og bonuser snakker en svært liten om. Det bør ligge en liten bi-smak for hos hvert enkelt kraftselskap å se dagens sitasjon.

Utbyggingen av Sira-Kvina anleggene, inkludert kraftverket i Tonstad, var en enorm satsing på produksjon av ren fornybar kraft. Anleggene skulle dekke hele Agder og Rogaland og produsere verdens billigste kraft for å utvikle konkurransedyktig kraftkrevende industri. For 20 år siden ble planene lagt. I 2003 startet NVE arbeid ved Tonstad for å utvikle et pumpekraftverk. Nå så en et marked større enn Agder og Rogaland – et marked som ville betale mer enn 20-30 øre pr. kWt. Billig lokal kraft 10 øre kwt skulle flytte store vannmengder opp i store magasiner for så selge sluttproduktet gjennom sine turbiner på Tonstad for over 100 øre pr kwt. Tanken var eksport av «overskuddskraft» til et marked utenfor Norge gjennom utenlandskablene til Tyskland. Arbeidet med kablene startet så i 2013. I 2009 innførte EU enegipakke nr. 3. Men først i 2018 ble denne vedtatt av Stortinget. Beleilig nok var kablene til både Tyskland og England ferdig i 2020. Kablene skulle bidra til norsk verdiskapning og NVE anslo at strømprisen ville øke med 2,5 – 4 øre pr. kwt. Den store pådriveren bak det hele var altså Sira-Kvina og Tonstad kraftverk, som på den tid var mektig stolte over sitt arbeid.

Jeg lurer på hvor stolte de er i dag når en ser hvorledes et frislipp på prisen på elektrisk kraft er i ferd med å kvele vår egen lokale industri og næringsliv. Dette konseptet har gått helt av hengslene og noen MÅ dra i nødbremsen umiddelbart. At norske forbrukere skulle dras med i dragsuget på en ukontrollert pris på vannkraft var vel ikke hensikten? Og at NO2 og NO5 må bære de største utgiftene som takk for å avstå både natur og påført forurensning virker enda mer absurd. Mon tro om direktøren på Tonstad snart må fiske sin egen juletorsk - for butikken i bygda er snart nedlagt.

Norge må slutte å stå med «nisselua i hånda» på trappa til EU.

Etter min mening har AS Norge veldig gode kort på hånden i forhold til EU. Vi har i dag - ren, fornybar og ikke minst kontrollerbar kraft i gode monn. Noe spesielt Tyskland IKKE har. De har kjørt sin energipolitikk i grøfta. Men selv tyskere vil forstå vårt behov for å for-fordele det norske folk med sin egenproduserte kraft. For ellers kjøres jo landet Norge på dunken, - og det er slettes ikke EU tjent med for Norge er viktig for Tyskland. Norge må slutte å stå med «nisselua i hånda» på trappa til EU. Skal EØS drives stadig videre ved å innlemme Norge inn bakveien til EU, så er det faktisk – NORGE – som skal stille krav – og ikke motsatt. Det hele hviler på kraftbransjen ambisjoner om enten å tjene penger eller tjene folket – sammen med politisk vilje.

Jan Broder Dahl