I sone N03 kan vi i dag lese om et helt nytt vindkraftanlegg på 19 turbiner som gikk med 20 millioner underskudd i 2022 på grunn av for lav pris. Vindkraft produserer mest kraft, når vi IKKE trenger den – det vil si når det er god temp og det blåser mye. I kaldt og stille vær står de rolig. Derfor ble det et dårlig økonomisk år i Midt-Norge. I Sør-Norge var det derimot et gullår. Grunnen til det var tilknytningen til utelandskablene og kraftbørsen i EUs indre energimarked. Anleggene mottar de samme subsidier og har de samme skattereglene. De to siste årene kan N01 + 02 glede seg over rekordoverskudd pga kraftpriser vi aldri har sett maken til. Og den regningen får du og jeg. Kraftpriser drevet opp gjennom systemet kontrollert av ACER, hvor høyeste bud et sted i Europa setter prisen på strømmen vi produserer selv, - til oss selv! 70% av bedriftene knyttet til vindkraft, overfører overskuddet til skulte konti på Cayman Island. Denne lønnsomheten er årsaken at det igjen er lys i kontorene hos NVE der konsesjonssøknadene kommer inn. Der har det vært mørkt i 5 år. Nå tjener vindkraftutbyggere store penger takket være børsen i EU. Og dette vil vare – dette er politisk styrt. Det har ingenting med klima å gjøre.

Jeg er ingen fornekter av klimaendringene. Jeg ser at menneskeheten har gjort feil og har sett lett på vår utnyttelse av våre ressurser på jorda. Men jeg tror også at vi har naturlige svingninger i vårt klima. Det har skjedd tidligere – og det vil skje igjen. Men, vi har vel lært LITT. Vårt eget klimaavtrykk kan vi påvirke ja – men det er ikke sikkert det er nok. Er målene vi har satt realistiske? Er vi mennesker alene i verden om å kontrollere klimaet? Svaret fra dagens regjering skremmer meg. Løsningen på både klimakrisen, energikrisen og energiPRISkrisen er: «Mer kraft – NÅ!» Et av verdens mest utviklende land, tror på en quick-fix og peker på landbasert vindkraft og havvind som eneste farbare vei. På hvilken måte og i hvilken grad skal vi belaste naturen med ytterligere påkjenninger, for å nå våre klimamål?

Så langt har regjeringens satsing på det grønne skiftet, utløst strømstøtte til private, senere til industrien. Fra høsten 2023 skal du faktisk KUN betale for den strømmen du bruker – og ikke den som «blårussen» har stipulert at du KANSKJE bruker - ut fra 3 timer maxforbruk pr. dag. Og mens staten og norske kraftselskaper tjener som gress på sin børsnoterte kraft til EU, legges bedrifter i Norge ned. Utvikling av nye arbeidsplasser settes på vent, for nå skal hele oljesektoren elektrifiseres via massiv utbygging av vindkraft. Alt det tapte skal reddes av batterifabrikker, hydrogenfabrikker og datasenter drevet av vindturbiner som dekker både hav, kyst og hei. Stolt kan vi vise våre barnebarn at vi reddet TikTok, kryptovaluta og elbilsatsing – men vi tapte naturen vår. Hvor stolte blir vi da? Vi bør se minst 4-5 generasjoner frem og ikke bare til 2030 - 2050.

Vi bruker 3 x mer energi for å laste ned gassen på sokkelen, for så å transportere den til Tyskland hvor den skal brennes opp, istedenfor å brenne gassen opp på oljefeltet. Kraften som skal til, tilsvarer ALL vindkraft som er bygd ut i Norge frem til i dag!!! For å pynte på miljøregnestykket stimuleres hver av oss til å kjøpe elbil, og regjeringens  miljøregnestykket starter den dagen nybilen triller ut av butikken. Den koster nesten det dobbelte å produsere, bruker veldig mange viktige råstoffer som vi har lite av i verden. Levetida på bilene er mye kortere pga dyre batteripakker som viser seg å være sårbare for fysiske påkjenninger ved f.eks en ulykke. 3-4 år gamle biler kondemneres jevnt og trutt. Omløpstida på morgendagens biler blir halvert. Fritak av moms under 500.000 er guleroten – og det funker. Inne 2030 skal alle nye biler i Norge være EL-biler. I Tyskland, med sine 85 mill. innbyggere, ser jeg nesten ikke en eneste EL-bil. De to eneste elbilene jeg ser i løpet av 1 uke der nede, er nordmenn på vei hjem på autobahn. Hm… Og Tyskland vil utvide utfasingstida på nye fossilbiler til 2035. 6 andre EU-land vurdere nå det samme. I kveld meldte nyhetene at disse landene ikke klarer å oppfylle sine krav til Parisavtalen og vil ha lengre tid på seg. Hvor lenge er usikkert.

Men Norge skal vise EU og verden at noen klarer målene som er satt. Symbolet er som tidligere, - vindturbiner som monumentale kunstverk over vårt langstrakte land som skal symbolisere et rent, fornybart og bærekraftig samfunn. Vårt bidrag til å fremstå som EU grønne batteri. Dette for å skule våre siste år med leting etter olje. For å avlede oppmerksomheten om den overflod vi lever i som gjennom et forbruk langt over gjennomsnittet i verden pr. person. Avlede oppmerksomheten fra vår matpakke-biler med 1000 hk som kan akselerer fa 0-100 på 3,8 sek i stede for en helt normal bil. At noen av oss har både hus, hytte på fjellet eller sjøen (eller begge deler), 2 sydenturer i året og oppvarmet boblebad ute. Jeg skal ikke frata glede over denne overfloden – jeg er sikker en del av den selv. Men er det riktig at vi skal bygge ned landet vårt med vindturbiner for å sette oss i et bedre lys rent klimamessig? Hva kan lille Norge med 5 mill. innbyggere bidra med i det store klimabildet i forhold til resten av verden? Hvorfor har våre politikere sånt hastverk. Har vi så liten tid at vi ikke kan tenke oss litt om? Det finnes jo alternativer – men da trenger også vi litt mer tid. Mitt forslag får du i del 5 – som jeg lover blir mitt siste.

Jan Broder Dahl