Sangen «Kirken den er et gammelt hus», synges kanskje også i Lyngdals nye kirkesenter og kirken har såvisst måttet huse litt av hvert opp gjennom tidene. Nå skal det «hellige bygg» få besøk av Oberst Arvid Halvorsen. Det er sikkert slik han selv hevdet i sitt foredrag i FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt), nemlig, sitat: «Nordmenn er positive og litt naive».

Det finnes sikkert også dem som er naive nok til å tro at «Militærmisjonen i Brussel» (MMI) er nok en evangelisk misjonsmark, og som kirken derfor skal åpne sine dører for.

Når det gjelder nordmenns naivitet, er det ikke trusselen fra Russland som er den store fare, men derimot troen på NATO som en forsvarsallianse!?!

Når det gjelder nordmenns naivitet, er det ikke trusselen fra Russland som er den store fare, men derimot troen på NATO som en forsvarsallianse!?!

Halvorsen må saktens, på lik linje med tidligere tiders biskoper og prester som mente Quisling og Hitler var Guds gaver til menneskeheten, få reise rundt og tale sin propaganda for NATO. Men da er det jo betimelig å stille han noen spørsmål, mens vi fortsatt har ytringsfrihet. (Utover «tankefrihet»).

- Hva var NATOs «Operation Gladio»?

- NATOs invasjon av Jugoslavia, kan da umulig ha vært en forsvarskrig fra NATOs side?

- NATOs voldtekt av Libya med 7.000 bomber over land og folk, hvilke(t) NATO-land var det Gaddafi hadde angrepet som kunne aktivere artikkel 5? (Artikkel 5: Partene er enige om at et væpnet angrep mot en eller flere av dem i Europa eller Nord-Amerika skal betraktes som et angrep mot dem alle)

- Hva var begrunnelsen til NATOs tilstedeværelse i Afghanistan?

NATO har ifølge J. Stoltenberg hatt sin tilstedeværelse i Ukraina siden 2014.

- Hvilken rolle hadde NATO der, foruten å bidra til Maidan-massakren og statskupp?

Ellers er det naturlig å stille spørsmål ved NATOs ekspansjon mot øst.

Siden oktober 1990, har NATO ekspandert med 12 nye land, tross de lovnader som ble gitt og fremforhandlet i Reykjavik i 1986, med blant annet daværende utenriksminister for USA, James Baker og USA sin ambassadør i Sovjet, Jack Matlock, som sentrale i forhandlingene. Lovnaden var at NATO ikke skulle utvides mot øst.

Det at Finland sa opp VSB-avtalen (Vennskaps-, samarbeids- og bistandsavtalen) i 1992 og meldte seg inn i EU tre år senere, kan som så mange andre lands skjebne, røpe NATOs strategi på sin utvidelse mot nettopp øst?!

Dette ønsker Halvorsen hjertelig velkommen, ifølge hans utsagn i Aftenposten, mai 2022.

Jacob Wallenbergs besøk i Helsinki dager før både Sverige og Finland «ønsket» medlemskap i NATO, synes å være et tabu tema for både NATOs talsmenn og «Mainstream Media». Hvorfor?

Fremfor krigshissing mot Russland, og våpenproduksjon, er vi i Norge kanskje adskillig mer tjent med å melde oss ut av både NATO og EU (EØS) og heller vende oss tilbake til det gode handelssamarbeidet vi engang hadde med Russland? Men dét hadde vel neppe Wallenberg og krigsindustriens økonomiske interesser godtatt?

Nå fører Russland sin SMO (Special Military Operation) i forsvar for det russiske folk på Krim og i Donbas-regionen, et folk som Kiev-regimet med nynazistiske Azov har ført krig mot siden 2014, med NATOs hjelp og velsignelse.

Med fredelig hilsen

Ben Solheim