Kvinesdal-leger ønsker å sikre seg økonomisk dersom de kommer i korona-karantene. Kvinesdal-leger ønsker å sikre seg økonomisk dersom de kommer i korona-karantene. Foto: Lev Dolgatshjov, Scanstockphoto

Vil sikre seg økonomisk ved karantene

Kvinesdal legesenter ønsker å sikre seg at legene får økonomisk kompensasjon dersom de kommer i karantene.

Nå som koronaviruset som kjent sprer seg i Norge, betyr det at leger kan se seg nødt til å gå inn i karantene.

– I et tenkt scenario vil flere leger måtte ha karantenetid. Dette vil gi en dobbelt belastning på legene økonomisk ved at man både må dekke løpende utgifter til driften, samt ha frafall av næringsinntekt i en slik periode, skriver daglig leder Harald Benjamin Johnsen til Kvinesdal kommune.

I et tenkt scenario vil flere leger måtte ha karantenetid.

Ikke pliktig

Han viser til at smittevern er et kommunalt ansvar, og at fastlegene ikke har noen konkrete oppgaver eller plikter i en beredskapssituasjon etter dagens regelverk.

– Fastlegers deltagelse i et slikt arbeid må derfor baseres på lokale avtaler. Vi allmennleger skal selvfølgelig ta vår del av samfunnsansvaret i denne situasjonen, men det er behov for klare avtaler for slikt arbeid, formidler Johnsen.

Ønsker avtale

Han ønsker derfor en avtale som baserer seg på at hvis en lege settes i 14 dagers karantene, så dekker kommunen praksiskompensasjonen for den perioden.

Med en dagssats (i henhold til SFS 2305 fra 01. januar 2019) på 2.648 kroner per dag i praksiskompensasjon, utgjør det 26.480 kroner utbetalt etter faktura som næringsinntekt for hver lege som blir satt i karantene.