Å bruke politisk rentestyring som verktøy for å dempe inflasjon, er i virkeligheten ikke annet enn en politisk tvangsoverføring av penger fra de fattige til de rike. Rentestyring er kun en kamuflert form for skjult ekstra beskatning. Dette systemet går verst utover unge som skal inn på boligmarkedet. Måten å løse urettferdigheten på, er å sette en øvre grense på 3 prosents rente på bil og bolig lån for ungdom under 30 år. Etter dette kan maks rente stige med 0,1 prosent for hvert alders år over 30 år. Er du 40 år kan renten ikke overskride 4 prosents rente, osv. Med dette systemet kan ungdom låne opp til 100 prosent av boligens kjøpesum.

Rentestyring er kun en kamuflert form for skjult ekstra beskatning.

Alle andre typer lån skal koste minst 3 prosent og maks 5 prosents rente over styringsrenten. Kredittkortlån må begrenses til maks 5 prosent over styringsrenten. I stedet for å ha et system med styringsrente, kan vi heller innføre et system med skattestyring på inntekt. Da blir det mye mer rettferdig. Da blir det de rike som får redusert kjøpekraft, og ikke de som er fattige fra før.

Ordførerne i Lister må bli tøffere i å gå i klink med politikerne som ligger og sover inne på Stortinget i Oslo. De må vekkes opp av «dvalen».

Frp må fremme et forslag i Stortinget om å rette opp den urett som nå pågår over for de unge, som ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Man kan begynne med å vedta overstående forslag i kommunestyrene, det er kommunens ungdommer det gjelder. Det er da ikke staten som eier ungdommene, de får da være måte på statlig og politiske frekkheter.

Jan Skoland