Viser til leserinnlegg tirsdag 19 mars, der Smiljana Divjak fra selskapet Ecofishcircle AS med kontorer i Farsund, ønsker mer kraft i Sør-Norge.

Vi kan starte med å bygge masse nye vannkraftverk i morgen den dag, og vi har masse ledige fossefall å bygge ut. Problemet er ikke at vi ikke har mer vannkraft å bygge ut, men det sitter en regjering på Stortinget som ikke vil dette. Denne regjering tror at man kan få i gang det grønne skifte ut å bruke mer strøm. Da forstår vi et dersom vi skal kunne få mer strøm, da må vi få inn politikere på Stortinget som vil ha mer strøm.

Leserskribenten: Jan Skoland. Foto: Marlene Tollaksen Nilsen

Da partiene Høyre og Ap presset frem å signere en ACER-avtale med EU, som trådte i kraft i 2019, var det i virkeligheten en signatur for å bygge ut alle vernede vassdrag i Sør-Norge. For det var det som ble konsekvensen. Disse stup-dumme politikerne i Høyre og Ap, skjønte ikke hva de signerte på. Da må vi andre ta konsekvensen av dette, med å bygge ut mer vannkraft også i vernede vassdrag.

Vi må også fjerne en annen «propp i systemet», som er NVE, som opererer som en stat i staten. Det bør derfor bygges en allianse mellom Farsund, Lyngdal og Hægebostad, om å bygge ut mer vind, vann og solenergi. Farsund kan bygge mer vindkraft og solkraft, mot at Lyngdal bygger ut sidevassdragene i Møska og Lygna, og Hægebostad bygger vind og vannkraft i øvre del av Lygna. Målsetningen må være å få ca. 300-400 MW ny energi inn i systemet, som bygges ut i et interkommunalt kraftselskap, som vi kan kalle for Lister Interkommunale kraftselskap (LIKS). Da kan man sikre eksisterende industri, og vinne kampen om ny industri til Lister-regionen. Da vil man også kunne få kontroll med å holde strømprisen i sjakk.

Det bør bygges en allianse mellom Farsund, Lyngdal og Hægebostad, om å bygge ut mer vind, vann og solenergi.

Dette mener jeg er eneste vei å gå for å «redde» at ikke Lister-regionen blir avindustrialisert. Da må vi få inn politikere på Stortinget som er villig til å støtte prosjektet med 35 prosent av kapitalbehovet, og gir statlige lånegarantier på det resterende som behøves.

Det må bli klart hvilke politiske partier som vil satse på å utvikle Lister-regionen, og hvile partier som ikke vil dette. Vi må vite hvilke partier vi kan stemme på, og hvilke partier vi ikke kan stemme på til neste valg. Denne debatten må vi sette i gang nå, det er ikke noe poeng å vente.

Kommunestyrene kan begynne med å kartlegge mulighetene, og vedta å bygge ut det man ønsker. Dette helt uavhengig av om vassdraget er fredet eller ikke, for det må løses etter hvert uansett.

Jan Skoland