Når sørlige Nordsjø II blir utbygget i 2030, som har en maks effekt på ca.1500 MW, blir denne kraften ført i land på Øye koblingstasjon i Kvinesdal. I denne forbindelse har Volt Power Analytics og Boston Consulting Group analysert hvor mye dette vil senke prise på kraften i Sør-Norge i prissone NO2, som dekker Sørlandet og deler av Telemark og Vestlandet. Disse er kommet frem til at prisen på strømmen i denne prissonen ikke vil gå ned mer enn ca. 4 øre pr kW time.

Årsaken til at strømprisen ikke går mer ned, er at den mengden energi som kommer fra sørlige Nordsjø II, skal eksporteres til Tyskland og Nederland gjennom kablene NorNed og Nordlink. Dette lureriet er det ingen politikere som vil fortelle deg. Det er en hemmelighet som du som velger ikke skal vite før valget i 2025.

Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre har stått frem i media og forsikret at strømprisen på Sørlandet vil gå betydelig ned ved innkobling av sørlige Nordsjø II. Her er bevis for at de ikke snakker sant. Det betyr at om Farsund, Lyngdal og Hægebostad ville bygge ut 50 MW i form av vind, vann eller atomkraftverk, så vil ikke prisen på strømmen i område gå ned mer en 0,2 øre pr. kW time. Det betyr at man ikke kan løse de høye strømprisene ved å bygge ut mer energi. Alt forsvinner i det store sluket til EU. Da blir de 23 milliardene som regjeringen har gitt i støtte til sørlige Nordsjø II, i virkeligheten kun er en subsidiering til EU og ikke til Norsk industri.

Alt forsvinner i det store sluket til EU.

Leserskribenten: Jan Skoland. Foto: Marlene Tollaksen Nilsen

Skal man nå løse strømprisproblemet, så må man gjøre det politisk ved å bruke stemmeseddelen. Vi må kaste ut de partiene som har gitt fra seg råderetten over vår felles vannkraft ressurser, og som nå er i gang med å signere den 5. energipakken fra EU, som vil ta fra oss resten av vannkraften vår, og da forsvinner også resten av den norske industrien.

Partiene Høyre og Arbeiderpartiet har vært pådriverne i å gi fra seg råderetten over vår felles vannkraft, som har ført oss ut i «strømprisulykka». Disse partiene er Aå og Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne. Disse partiene kan du ikke stemme på til valget i 2025, om du vil ha ned prisen på energien i Norge.

Under avstemningen om ACER-avtalen 22. mars 2018 stemte Sylvi Listhaug og 11 andre representanter fra Frp stemt imot ACER-avtalen. I dag er hele Frp for å sette en fastpris på strømmen til 50 øre kW/timen til norske husholdninger, og 40 øre kW/timen til norsk industri. Den kraftkrevende smelteindustrien må også ha en forutsigbar strømpris som er konkurransedyktig på verdensmarkedet. Vi må i tillegg ha en debatt om det er lurt å planlegge atomkraftverk før konflikten mer Russland er løst.

Ellers kan det gå skikkelig gale, der hele befolkningen i Lister må evakuere.

Jan Skoland