19.-26.august arrangeres hele Sørlandets feiring av kjærlighet og mangfold, Skeive Sørlandsdager. Dagene markerer noe så grunnleggende som kjærlighet, menneskeverd og respekt for andre mennesker.

Som fylkesordfører og fylkeskommunedirektør i Agder vil vi markere vår støtte til budskapet i Skeive Sørlandsdager. Og ikke bare vår personlige, men hele Agder fylkeskommunes støtte til retten til å være seg selv og velge hvem en vil elske.

Derfor heiser vi regnbueflagget ved fylkeshuset. Og derfor oppfordrer vi alle våre videregående skoler til å bruke uken til å markere grunnleggende verdier som mangfold, nestekjærlighet, likestilling og respekt for våre medmennesker – i tråd med opplæringsloven.

Våre elever, ansatte og egden generelt skal vite at vi står sammen med dem som er usikre på om de kan være seg selv. Det skal vi alle kunne. Det skal være rom for alle, og vi blir sterkere av mangfold.

Leserskribent: Fylkesordfører Arne Thomassen (H). Foto: Jacob J. Buchard, Fædrelandsvennen
Leserskribent: Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft. Foto: Rune Øidne Reinertsen, Fædrelandsvennen

Kampen for disse grunnleggende verdiene må vi ta hver eneste dag. Hendelsene i Oslo 25.juni 2022, natten før fjorårets Oslo Pride, var en fryktelig påminnelse på det. Det skal ikke være slik at mennesker vegrer seg for å vise hvem de er glade i, i frykt for andre menneskers reaksjoner.

Dette er funn en blir skremt av og som skjemmer ut landsdelen vår.

Dette er funn en blir skremt av og som skjemmer ut landsdelen vår.

Mange skeive gjør dessverre likevel det, og undersøkelser viser at holdningene i landsdelen vår skiller seg negativt ut i nasjonal sammenheng.

For som Fædrelandsvennen skriver mandag 17. april viser en nasjonal holdningsundersøkelse fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) at sørlendinger (i undersøkelsen inkluderes Vestfold og Telemark i det som defineres som den sørligste landsdelen) er mest negative i landet til seksuelle minoriteter, kjønnsidentiteter og -uttrykk.

Undersøkelsen avdekker blant annet at hver tiende sørlending «grøsser ved tanken på homofile menn». Hver fjerde av oss er negative til personer som ser på seg selv som både kvinne og mann. 17,3 prosent er uenige i at homofile skal ha samme rettigheter som heterofile.

Dette er funn en blir skremt av og som skjemmer ut landsdelen vår. Det er ikke det Agder og det Sørlandet vi er så stolte av å tilhøre. Det avdekker holdninger vi ikke kan være bekjent av som samfunn. Et menneskesyn som skaper avstand og en følelse av dem og oss.

Samtidig viser rapporten «Skeives levekår i Agder», (en studie fra 2018 utført av Likestillingssenteret og Østlandsforskning på oppdrag fra daværende Vest- og Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand og Arendal kommune), at mange skeive i Agder har det vanskelig. Kartleggingen viser blant annet at psykiske helseplager rammer en av tre lesbiske, homofile og bifile menn i Agder. Blant transpersoner rapporterer over halvparten om det samme. Skeive i Agder har også i større grad enn den øvrige skeive befolkningen i Norge forsøkt å ta sitt eget liv. Nordlandsforskning har i en annen undersøkelse «Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge» funnet at skeive med innvandrerbakgrunn sliter med ensomhet, utenforskap og psykiske problemer, og at det også for denne gruppen er verre i Agder enn landet ellers.

Holdningene som avdekkes i Bufdirs undersøkelse og skeive i Agders opplevelse av egne levekår kan ha en sammenheng. Det er holdninger og fordommer som kan komme av avstand og mangel på kunnskap. Og grunnleggende antakelser som ikke utfordres, men tas for gitt skaper enda større avstander.

Grøsser du over homofile menn og er negativ til personer som ser på seg selv som både kvinne og mann eller ingen av delene, er det et dårlig utgangspunkt for å forstå. Da har du bestemt deg, og er forutinntatt og dømmende i møte med andre mennesker. Det er ikke mye nestekjærlig over det.

Skeive Sørlandsdager kan være med på å gjøre disse avstandene mindre. De ulike arrangementene under uka, som konserter, appeller, foredrag og debatter er en anledning for alle sørlendinger til å bli kjent med, la seg inspirere av og lære om vårt mangfoldige samfunn. Uka er full av muligheter til å bli litt klokere.

Og er det noe vi vet er det at kunnskap og kompetanse kan motvirke negative holdninger og både bevisst og ubevisst diskriminering. Det kan også gi trygghet i møte med andre mennesker og miljøer og økt forståelse.

For det er i hverdagen, når markeringen er over, at det viktigste arbeidet gjøres. På arbeidsplassen, i klasserommene, frivilligheten, på butikken og andre steder hvor egder møtes. Det er her vi skaper en inkluderende landsdel, der folk føler seg velkomne og kan være seg selv.

Avslutningsvis er det viktig å nevne at Bufdirs nevnte holdningsundersøkelse også viser at det går framover på nasjonalt nivå. Nordmenn generelt er mindre negative til skeive nå enn for 15 år siden, men det er regionale forskjeller og vi sørlendinger henger etter. Det må vi erkjenne og jobbe for å endre. Hver og enkelt av oss.

Slik kommer vi nærmere målet bak Skeive Sørlandsdager. En fremtid uten diskriminering, hvor alle mennesker har like rettigheter og kan leve fritt.

Vi gleder oss til å markere Skeive Sørlandsdager og gå i paraden den 26. august. Heia kjærligheten!

Fylkesordfører Arne Thomassen

og fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft