– Vi vil ikke at barn skal lære at det finnes mer enn to kjønn