På lik linje som Kjell Aukrusts samling Simen Bonden og Bror min er spennende lesning, burde dette innlegget også være for de som er interessert i energi- og miljøspørsmål her i Lister.

Nå trenger industrien i Lister bonden i Lister

Industrien i Lister, da tenker jeg mest på våre Smelteverk på Øyesletta og i Farsund som i over 50 år har tilført Norge store eksportinntekter, samtidig som de sysselsetter hundrevis av personer fra området. De ble etablert etter Sira Kvina-utbyggingen var ferdig på slutten av 60-tallet, og var en god hjelp for hvordan Sira Kvina skulle omsette all kraft som ble produsert på Tonstad. Nå trenger industrien i Lister bonden i Lister, Bonden som skaffer oss vårt daglige behov for mat, på lik linje som maten produseres dannes det metan gass som er 23 ganger farligere for miljøet enn CO2, så det første skrittet miljømessig er å "fange" metangassen og brenne den, men det som bedre er å få renset og omgjort den til væske slik at industrien kan konvertere til fornybar energi. Og samtidig kvitte seg med fossilt brensel som de bruker i dag!

Lista Biogass er et selskap som jobber hardt for å komme i gang med et anlegg som kan "raffinere" og gjøre denne råvaren fra bonden i Lister omsettelig.

Vi i Lister, ja vi kan også gjøre noe: Vi kaster store mengder mat hvert år, og klarer vi å få vekk ALL Plast fra matvarene vi kaster, så kan Lista Biogass ta det inn i sin "miks" å utvinne enda med biogass.

Konklusjon: Vi heier på bonden i Lister, Lister Biogass, den etablerte Industri som ønsker å bli "grønnere" og på oss som kaster mat!

Lykke til!

Johnny Anker Strømland Kvinesdal