Norsk Vindkraft-lobby er for tiden på et skikkelig korstog. Det er kun 1,5 år igjen til stortingsvalget i 2025. I helgen var de samlet på Gardermoen for å hylle sitt livsverk og slå hull på den stadig voksende byllen om folkets skeptiske holdninger til landets vindkraftsatsing og energipolitikken generelt. Det kunne de spart seg - for gjennom media denne uka fikk vi alle sammen vite hva som egentlig foregår og hva de tenker om framtida...

Til statsråd Aaslands store fortvilelse starter uka med Statnett-sjef Hilde Tonne’s kommentar til dagens strømstøtteordning som hun mener «bør fases ut». Folk må ta det inn over seg «hva energi faktisk koster». Synes du strømmen er for billig? Ikke det – men så tjener du heller ikke 5,7 millioner i året + bonus. Nå er det «vanlige folk sin tur» til å betale det krafta koster! Det er på tide at også vindkraft blir lønnsomt. Hr. Aasland har enda ikke kommet over sjokket, men har gitt dama munnkurv. Det ble en dårlig start på uka for vår politiker som følger nøye med sammen med han borti hjørnet – som heter Støre. De har bare en plan. «Mer kraft nå». Og da mener vindkraft…

For å rette opp en dårlig start på uka, ble Statkraftsjefen bedt inn i «Debatten» på torsdag for å forklare hvor godt AS Norge gjør det rent økonomisk for landet. Fortelle oss hvor stor innsats som ligger bak. For etter to rekord-år på rad, så har jo alltid en solskinnshistorie en bakside. Dette har jo «vanlige folk» fått med seg… Slik jeg forstod «Debatten», ville Kjell Magne Rystad forklare oss Statkraft sin oppgave for samfunnet. Den viktigste oppgaven er forsyningssikkerhet til det norske folk. I 2022 fikk de ansatte i Statkraft 2,3 milliarder i bonuser for å ordne dette. Rystad selv fikk 1,2 millioner i ren bonus i tillegg til lønn. Det ble lovet innsparinger på disse bonusene, men i 2023 hadde de faktisk økt %-messig. De var på 1,8 milliarder på grunn av litt mindre produksjon. Til tross for dette har ikke landet tilstrekkelig overføringsnett mellom nord/syd og øst/vest- noe vi kanskje burde være glad for i dag…

Enda verre blir det når vi snakker om energipriser og hvordan EUs indre energimarked påvirker våre strømpriser her hjemme. For jammen sitter ikke et knippe med Statkraft-ansatte kraft-tradere i EU og har en eneste oppgave: Å jazze opp prisen på energi. For at Statkraft skal tjene mest mulig penger. Søke etter høyreste tilbyder på kraft. For på den måten å fastsette prisen på energi - også for Norge som EØS-medlem. Gjennom kablene går stor sett 85% av strøm til eksport fra Norge til Tyskland. Vi importerer ca 15% energi gjennom samme kablene, når Tyskland har overkapasitet på vindkraft. Som takk for innsatsen får Statkraft sine 150 tyske tradere høye bonuser. I 2022 fikk de 900 millioner i bonus, noe Statkraft beklaget. I 2023 fikk de 450 millioner! Det er 10% av ALL strømstøtte gitt til 150 mann! Og du får stor sett en høyere strømpris enn det tyskerne betaler, og ca 2x og 3x høyere enn den du normalt betalte for få år tilbake. Noen ganger betydelig mer! Og bedriftene får INGEN strømstøtte.

Denne uka reiste også EUs Energikommisær Kadra Simson rundt i helikopter sammen med vår Klima- og Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen for å se «hvor vakkert Norge er». Simson stilte seg derimot skeptisk til holdninger som: «norsk vannkraft er norsk allemannseie - og norsk natur generelt skal bare komme Norge til gode». 5,5 millioner mennesker kan ikke legge beslag på så store naturresurser alene. Tyskland har 85 millioner innbyggere og selv rasert sin energipolitikk, som de reparerer kortsiktig ved hjelp av vindkraft som vil vare i 20-25 år. I denne tiden trenger Tyskland norsk vannkraft til balansekraft, for denne er stabil og regulerbar. Det er ikke vindkraften. Mao. Norge har ikke et energi-underskudd hverken i dag eller i morgen, - for ellers hadde ikke spørsmålet vært stilt! Spørsmål og spørsmål fru blom. Fru Simson truer med at «dersom våre politikere ikke nå tar til vettet og inkluderer Norge i UEs Energimarkedspakke nummer 4, så vil det få konsekvenser for Norge», og takket høflig for helikopterturen.

Er det på tide å ta tilbake kontrollen over Statkraft og Statnett? Jobber Statkraft for EU eller jobber det norske folk? Og skal lønnskulturen i de ulike sektorene knyttet til norsk energiforvaltning en gang for alle revideres til et fornuftig nivå. Nesten 6 millioner i årslønn, 3 millioner i bonus til hver tyske energi-trader? Folk er målløse. Hvem har ansvaret for dette sløseriet?

Jobber Statkraft for EU eller jobber det norske folk?

2 ganger har Norge stemt NEI til EU. Vedtar vi 4. energipakke - er løpet kjørt for evig og alltid. Vi kan fremdeles redde oss ved hjelp av «nødvergeparagrafen» eller vi må meldes oss ut av EØS. Skal vi godta et diktat fra Tyskland eller skal vi styre vårt eget land? Nå er det viktig hvilket parti du støtter – og si gjerne i fra allerede nå. La våre politikere høre DIN stemme – for de er valgt av DEG!

Jan Broder Dahl