Mandag 21. august, kunne jeg lese noen oppfordringer fra Espen Gabrielsen, som visstnok er ordførerkandidat for SV i Farsund.

Han ber oss lesere å vurdere om, sitat: «…man i det hele tatt kan ha en seksualundervisning som ikke bygger på ideologi.»

OK. Hva er ideologi?

Søker man opp ordet, finner man definisjoner som for eksempel:

- Ideologi betyr idésystem, grunnsyn eller samfunnssyn.

- Et sett av ideer som beskriver hvordan samfunnet er og hvordan det bør organiseres.

Hele lovverk er et tilskudd for å organisere vårt samfunn.

For eksempel kan man lese fra den tidligere Straffelovens § 213 av 1902. Denne paragrafen var gjeldende norsk lov inntil den ble opphevet den 21. april 1972.

I Straffelovens § 213 av 1902, stod det, sitat: «…kriminaliserte utuktig (seksuell) omgang mellom menn samt seksuell omgang mellom mennesker og dyr (også betegnet som Sodomi)»

Forbudet mot homoseksuelle handlinger i paragrafens første avsnitt omfattet ikke kvinner. Det gjaldt ingen egen seksuell lavalder for homoseksuelle handlinger, slik at en mann som hadde utuktig omgang med en gutt under 16 år kunne straffes også for dette.

Seksuelt misbruk av dyr rammes siden 2010 av dyrevernloven § 14.

Jeg blir litt usikker på hva det er egentlig Espen Gabrielsen ønsker å ta bort fra undervisningen og samfunnet. Lovverket, eller er det en ny ideologi han ønsker å fremme?

Espen oppfordrer oss også til å lese et leserinnlegg i Fævennen. Han viser der til et leserinnlegg signert Ina Storeng. Hun legger stor vekt på seksuell identitet og i det disse identiteter skulle vekke skam, kan det visstnok være dødelig.

Slike identitetskriser finnes det mange eksempler på.

Det finnes en mor som er bekymret for sin sønn. Han identifiserer seg som katt. Moren klager her over at veterinæren har for lite kunnskap om hennes sønns biologi. Ina henviser til biologistudier hvor det angivelig finnes mangfold innen kromosomer utover XY og XX. Hun henviser da til begrepet «intersex».

I medisinsk leksikon kan vi lese:

«Årsakene til intersex-tilstandene kan være å finne i kromosoner, i spesifikke gener, i hormoner og i hormonfølsomhet. Det kan for eksempel foreligge såkalte mosaikker ved at noen av cellene i kroppen har XY (vanlig hos menn) og andre XX (vanlig hos kvinner), eller at de er XXX, XYY eller XXY.»

Vi kan også lese:

«…praktisk kliniske mangler» og «såkalte mosaikker ved at NOEN av cellene» altså kan defineres som «mutering» eller «deformerte».

Lik Espen, vil også jeg komme med en oppfordring.

Jeg oppfordrer samtlige lyngdøler til å feire dagen sammen med familien hjemme, fremfor å støtte denne «nye» ideologien.

Jeg oppfordrer handelsstanden i Lyngdal til å holde stengt lørdag 26. august, og jeg oppfordrer samtlige lyngdøler til å feire dagen sammen med familien hjemme, fremfor å støtte denne «nye» ideologien, «Pride».

Med vennlig hilsen

Ben Solheim