Jeg kan nevne flere grupper som sliter i Lyngdal og som ikke får den hjelpen de trenger og fortjener. Vi har fantastiske ansatte i Lyngdal kommune, men de er for få til å hjelpe både barn og eldre. Vi trenger flere varme hender! Vi i Lyngdal Venstre vet hvor skoen TRYKKER! Vi er 23 representanter på vår liste. 20  av representantene er utdannet til å jobbe med mennesker. Vi har lærere, førskolelærere, hjelpepleiere, miljøterapeuter, sosionomer, sykepleiere og helsesøstre. De jobber på helsehuset, hjemmesykepleien, habilitering, skole , barnevernet, barnehage, helsestasjonen og psykiatrien.

Vi har fantastiske ansatte i Lyngdal kommune, men de er for få til å hjelpe både barn og eldre.

Jeg ber dere velgere om å tenke på: Hva trenger Lyngdal? Jeg mener Lyngdal Venstre har de menneskene Lyngdal kommunestyret trenger.  Mennesker som har innsikt i hva alle gruppene trenger for å få et så  godt liv som mulig. Vi har kompetansen. Vi har mange på vår liste som ikke stikker seg frem i media,  annonser i avisa har vi ikke råd til. Venstres hus i Alleen kommer nok ikke før jeg vinner i Lotto.  Men vi har hjerte for Lyngdal!

Jeg ber Dere ærbødigst; Sjekk valgprogrammet vårt og valglisten vår nøye. Det er på tide å gi oss en sjanse.

For Lyngdal Venstre,

Steinar Bjørnstøl