Kjære lokallaget for NFU (Norsk forening for utviklingshemmede).

Vi i Lyngdal Venstre kan love på tro og ære at vi tenker på dere. Vi har 23 sterke kandidater på valglisten vår og 20 av kandidatene har hatt sitt arbeid enten på skole, aldershjem, hjemmesykepleien, barnevern, psykisk helse, barnehage eller habilitering.

Vi heier på dere!

Vi har vervet kandidater som bryr seg om andre mennesker og da også mennesker med spesielle behov. Det å starte tidlig med tidlig innsats er viktig uansett hvilke gruppe det gjelder og som dere skriver vil det spare kommunen for betydelige utgifter senere. Vinn vinn situasjon.

Vi heier på dere!

Med vennlig hilsen

For Lyngdal Venstre

1. Kandidat

Steinar Bjørnstøl,

og de 22 andre