Kvinesdal kommune vedtok under forrige kommunestyremøte å bevilge 120.000 kroner til den nye finansieringsordningen for digitaliseringsprosjeter i kommunesektoren. Kvinesdal kommune vedtok under forrige kommunestyremøte å bevilge 120.000 kroner til den nye finansieringsordningen for digitaliseringsprosjeter i kommunesektoren. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Kommunen bevilger midler

Kvinesdal kommune har bevilget 120.000 kroner til den nye finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter i kommunesektoren.

Saken ble tatt opp under kommunestyremøtet i november, hvor KS’ henvendelse om finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i kommunesektoren ble tatt opp.

Kommunestyret vedtok da en bevilgning på 120.000 kroner til finansieringsordningen, som administreres av KS. Beløpet belastes av disposisjonsfondet i Kvinesdal kommune.