I Vest-Agder tror hver fjerde bilist at de har promillekjørt. Det viser Gjensidiges Samfunnsundersøkelse, som er gjennomført av Ipsos med 4.000 deltagere over hele landet.

Undersøkelsen viser at hver tiende bilist i Vest-Agder av og til drikker alkohol noen timer før bilkjøring, og beregner når de er under promillegrensen. I tillegg viser undersøkelsen at hver fjerde bilist kan ha promillekjørt.

– Ikke stol på regneferdighetene når du er på julebord. Drikker du alkohol, bør du la bilen stå. Og må du kjøre hjem bør du holde deg til alkoholfri drikke, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige i en pressemelding.

Ikke overraskende er menn mer tilbøyelige til å drikke og kjøre enn kvinner. Det er også klart flere menn enn kvinner som tror at de kan ha promillekjørt.

– Selv med lav promille øker ulykkesrisikoen kraftig, sier Voll

Alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler er årsak til nesten halvparten av alle dødsulykkene i trafikken i Norge viser data fra Folkehelseinstituttet.

Kolliderer man etter å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand, kan de økonomiske og menneskelige konsekvensene bli svært alvorlige.

– Kolliderer du på grunn av promillekjøring vil du normalt ikke få noen erstatning på forsikringen i det hele tatt. I tillegg får du et erstatningskrav for alle skadene du har påført andre, både personskader og materielle skader. Dette kan fort bli millionbeløp, sier Voll.