Kjøringen fant sted 28. september i fjor, og blodprøven viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 0,34 i promille, samt narkotiske stoffer tilsvarende mer enn 0,5 i promille.

Behandlingsopplegg

For dette og flere andre forhold er mannen nå dømt i Lister tingrett til fengsel i 120 dager, som gjøres betinget med vanlig prøvetid på to år. Det settes som særskilt vilkår at 26-åringen skal følge et anbefalt behandlingsopplegg ved Ålesund (eller Molde) behandlingssted.

16. september i fjor forårsaket mannen en kollisjon, som medførte at han fikk mopeden over seg og personbilen fikk materielle skader. Idet personbilen, som kjørte foran ham blinket til venstre og bremset ned for å svinge av til Kvinesdal stadion, la han seg ut til venstre for å foreta en forbikjøring av bilen, slik at han kjørte inn i bilen.

Uten førerkort

26-åringen dømmes også for seks tilfeller av kjøring uten førerkort; fem ganger med moped og en gang med personbil. Personbilen hadde ikke påsatt skilt; det hadde heller ikke mopeden ved et av tilfellene han ble stanset. Alt skjedde i Kvinesdal i september måned i fjor.

Han dømmes også for å ha knust en hylle ved legevakten i Flekkefjord, og for å ha hatt batangakniv og letherman med seg uten noen spesiell grunn. Dette skjedde også i september i fjor.

Pytonslanger

26-åringen var også tiltalt for å ha oppbevart diverse narkotiske tabletter og to pytonslanger i en bil, men disse punktene i tiltalen ble frafalt av aktor, politiadvokat Liv Versland Seland, etter bevisføringen i retten.

Retten har funnet det skjerpende at mannen er straffedømt hele åtte ganger tidligere; og særlig at han nå begår flere og likeartede straffbare forhold relativt tidlig i prøveperioden fra forrige dom.

Dommen han nå får er en fellesstraff med den betingede delen av Sunnmøre tingretts dom fra februar 2016. Han må også betale en bot på 5.000 kroner; og han idømmes sperrefrist for alltid når det gjelder retten til å kjøre bil og moped.