Fra bilkortesjen - på Fyrveien, Borhaug. Foto: Svein Morten Havaas
Russen var hjertelig til stede i bilkortesjen. Kanskje ikke helt trafikksikkert? Foto: Svein Morten Havaas
Fra bilkortesjen - på Fyrveien, Borhaug. Foto: Svein Morten Havaas
Russemøte i bilkortesjen. Foto: Svein Morten Havaas
Fra bilkortesjen - på Fyrveien, Borhaug. Foto: Svein Morten Havaas
Bilkortesjen fotografert på Fyrveien ved Alfred Vaagsvolds flaggkunst. Foto: Svein Morten Havaas
Bilkortesjen fotografert på Fyrveien ved Alfred Vaagsvolds flaggkunst. Foto: Svein Morten Havaas
Bilkortesjen fotografert på Fyrveien ved Alfred Vaagsvolds flaggkunst. Foto: Svein Morten Havaas
Bilkortesjen fotografert på Fyrveien ved Alfred Vaags flaggkunst. Foto: Svein Morten Havaas
Bilkortesjen fotografert på Fyrveien ved Alfred Vaagsvolds flaggkunst. Foto: Svein Morten Havaas
Bilkortesjen fotografert på Fyrveien ved Alfred Vaagsvolds flaggkunst. Foto: Svein Morten Havaas
Bilkortesjen fotografert på Fyrveien ved Alfred Vaagsvolds flaggkunst. Foto: Svein Morten Havaas
Bilkortesje Farsund. Foto: Bjørn Hoel
Russen utmerket seg, tradisjonen tro, også under bilkortesjen. Foto: Bjørn Hoel
Bilkortesje Farsund. Foto: Bjørn Hoel
De gamle er eldst, også blant biler. Foto: Bjørn Hoel
Bilkortesje Farsund. Foto: Bjørn Hoel
Bilkortesje Farsund. Foto: Bjørn Hoel
Bilkortesje Farsund. Foto: Bjørn Hoel
Bilkortesje Farsund. Foto: Bjørn Hoel
Genial måte å vinke med flagget, ved å feste det til vindusviskeren på bakvinduet. Foto: Bjørn Hoel
Tidligere kultursjef i Farsund, Inge Eikeland, dukket opp i denne opelen. Foto: Bjørn Hoel
De slengte om seg med russekort, russen i Farsund. Foto: Bjørn Hoel