Kort nasjonaldagsgudstjeneste fra Frelserens kirke ved sokneprest Henning Huseby Jansen. Organist Wim Treurniet og Barnekoret Sifa deltar.