* Flaggheising

* Kransenedleggelse ved Herad kirke v/ Leif Jarle Kristiansen.

* Diktlesning ved Toril Kopperud og trompet v/Belinda Bjørnestad Egeland.

* Barnekoret «Vinnerlaget», drill, saksofon og dans.