Det sier Kvinesdal-rådmann Camilla Dunsæd til Fædrelandsvennen etter at det tirsdag ble kjent at hun er innstilt til stillingen som rådmann i nye Kristiansand kommune.

– Det å rigge en ny storkommune blir utrolig krevende og det trigger meg, sier Dunsæd til samme avis.

Før hun tiltrer som rådmann 1. januar 2020, skal Dunsæd være prosjektleder for sammenslåingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner til nye Kristiansand.

Lers også: Dunsæd er Årets kvinnelige leder

Les også: «Da hadde jeg inntrykk av kommune-Norge som ganske kjedelig og grått»

Enstemmig valgt

– Topplederstillingen har tiltrukket seg solide lederkandidater fra ulike deler av landet. Det kom 18 søkere, hvorav åtte kvinner. Åtte kandidater ble intervjuet i første runde. De seks best kvalifiserte ble invitert til neste intervjurunde og arbeidspsykologisk profilering. Basert på en grundig vurdering av kandidatene innstiller utvalget enstemmig på at Camilla B. Dunsæd blir prosjektleder og kommende rådmann, heter det i en pressemelding i anledning avgjørelsen.

Innstillingen sendes som planlagt på intern høring i kommunene før fellesnemnda for nye Kristiansand ansetter prosjektleder/fremtidig rådmann på sitt møte tirsdag 31. oktober.

Dunsæd har bekreftet at hun tar imot stillingen dersom fellesnemnda ansetter henne. Da blir hun den første kvinnelige rådmannen i Kristiansands historie.

1,3 millioner i lønn

– Dunsæd tilbys samme lønn som nåværende rådmann i Kristiansand kommune, det vil si 1,3 millioner kroner per år, heter det i pressemeldingen.

I perioden frem til sammenslåingen er en realitet justeres lønnen årlig i tråd med gjennomsnittet i KS-området. Etter 1.1.20 gjennomgås lønnen på nytt for å sikre at denne er på nivå med tilsvarende kommuner. Ut over lønn kommer mindre goder som telefon, avis og elektronisk kommunikasjon.

Les også: Det bør stilles mistillit mot rådmannen.

Les også: Slik står hun i stormen.

Dunsæd tilbys samme lønn som nåværende rådmann i Kristiansand kommune, det vil si 1,3 millioner kroner per år

Bred erfaring

Dunsæd er utdannet sivilingeniør og dr. scient. Hun har bred kommunal erfaring, herunder blant annet 10 års erfaring som rådmann i Kvinesdal. Dunsæd har videre en rekke betydningsfulle styreverv, også fra store organisasjoner. Hun er for tiden blant annet styreleder for Sørlandet Sykehus, samt medlem i nasjonalt e-helsestyre og KS etikkutvalg.

– Hennes bakgrunn og nasjonale kontaktflate anses som viktige deler av hennes lederprofil, som sannsynliggjør at nye Kristiansand blir en regional drivkraft og nasjonal foregangskommune innen digitalisering og utvikling med fokus på innovasjon, nyskaping og bærekraft, heter det i pressemeldingen.

Hennes bakgrunn og nasjonale kontaktflate anses som viktige deler av hennes lederprofil