«I dag har den kristne religionen fått hele verden til å tro at du må bli en kristen for å få billetten til Guds rike. Dette er en blank løgn og en villfarelse», skriver Jan Skoland (J.S.) i et leserinnlegg.

Hvor har J.S. Dette fra, at troen ikke fører mennesket til en frelsesopplevelse? I tillegg sier J.S. At troen er en, (troen på Jesus), er blank løgn og en villfarelse! For det er jo det han sier!

Mark. 16:16. «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.» Jesu profetiske frelsesbudskap er klart! Frelse inkludert dåp med neddykkelse i vann, er et resultat av tro, troen på Jesus Kristus, som verdens frelser!

Ap. Gj. 16:31. «De sa da: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» Der bør ikke være noen tvil i denne saken, hva tro angår det er troen på Jesus Kristus, som fører til frelse, fører til dåp, fordi at dåpen den ligger i frelsen. Men det er et bevisst standpunkt den enkelte må ta selv i denne settingen, ingen andre enn en selv kan tro, andres tro for DEG og MEG, gagner ikke!

Gal. 3:26. «Alle er dere Guds barn ved troen på Kristus Jesus». Bibelen, Guds Ord, er klar og ufravikelig på dette, det er troen som på Jesus Kristus, som gir oss frelse, håp og evig liv! Dersom vi ikke tror på noe, opplever vi heller ikke noe! Det er troen som gir opplevelse, på alle punkter i våre liv!

Hebr. 11:6. «Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham.» Troen på Gud/ Jesus, er den totalt avgjørende faktor, for å være til behag Gud, og for å få oppleve frelsen i, Gud i Kristus Jesus, åpenbart! Hele Hebreerbrevets omtalte troshelter er en eneste vandring i ånden med Herren!

Rom. 10:17. «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.» I den åndelige frelsesforkynnelsen, kommer troen på Jesus, som et resultat av åndens frelsesbudskap! Så alt er basert på tro, troen på Jesus Kristus!

Alt er basert på tro, troen på Jesus Kristus!

J.S. Sannheten er at Kristus har ikke gjort noe for de kristne.

1. Tim. 2:6. «Han gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid.» Sannheten er den at Kristus har gjort alt, gitt alt, for at vi ved tro skal tro på Jesus til frelse og forløsning fra synden. J.S. Hvilken nedverdigelse og forsøk på tilintetgjørelse, du har plassert frelse ved tro, i Kristus Jesus! Verre kan det ikke bli, tenk på all den tvilen du har sådd ut, og den splittelsen som du etablerer i budskapet som du har formidlet! Noe å tenke over!

Evangelist Ove Jan Ludvigsen