I et leserinnlegg gir flere av Farsund kommunes mest sentrale politikere (6/7 av formannskapet pluss en av Senterpartiets representanter i kommunestyret) uttrykk for forbauselse, forundring, skuffelse over Lister24. Den konkrete bakgrunnen er redaksjonens manglende tilstedeværelse på Listertinget i Hægebostad tirsdag i forrige uke.

Innledningsvis vil jeg gi uttrykk for at vi er glade for alle som engasjerer seg og har en mening om oss som lokalavis. Likegyldighet er det verste som kan skje ethvert mediehus. Selv om vi som oftest får høre det når folk er misfornøyd med et eller annet, er det også tilbakemeldinger som er viktige for oss. Det gir uttrykk for et engasjement for våre produkter og det vi skriver om der. Og det gir oss samtidig viktige innspill til evaluering av disse. På den måten kan vi også utvikle oss og bli bedre.

Det hører til sjeldenhetene at et så å si samlet formannskap kommer med slike tilbakemeldinger. Men sett i lys at det jeg nettopp har gjort rede for, er det også ekstra gledelig. At lokalpolitikere engasjerer seg i vår gjøren og laden på denne måten, har nesten like stor verdi for oss som å bli kåret til Årets lokalavis.

At lokalpolitikere engasjerer seg i vår gjøren og laden på denne måten, har nesten like stor verdi for oss som å bli kåret til Årets lokalavis.

Så til den konkrete kritikken. Det korte svaret på det er: Selvsagt skulle vi vært på Listertinget.

Dekning av denne viktige, politiske samlingen i regionen vår lå også inne i våre planer. Dessverre strakk ikke ressursene til for oss denne tirsdagen. På grunn av ferieavvikling og annet planlagt fravær grunnet utenbys møter, hadde vi i utgangspunktet færre reportere på jobb enn normalt. Da vi den aktuelle tirsdagen på toppen av dette fikk sykdom i staben, hadde vi rett og slett ikke folk å sende.

En liten redaksjon som vår er sårbare for slike svingninger. Denne gangen måtte Listertinget ofres. Dessverre.

Jeg vil imidlertid presisere at vi fulgte opp med sak i etterkant der vi kontaktet noen av aktørene. Det hører også med i dette bildet at vi har dekket Listertinget tidligere - og at vi så å si alltid også følger opp møter i Lister interkommunale politiske råd.

Men kritikken over manglende tilstedeværelse tirsdag er isolert sett berettiget.

Lokalpolitikerne gir seg imidlertid ikke der. De gir også uttrykk for at Lister24s interesse for politiske arenaer og møter i Farsund kommune er fraværende, samt at vi gir vår lesere lite innblikk i det som skjer i saker som har stor interesse for mange i kommunen.

Det siste er en kritikk vi ikke kjenner oss igjen i. Vi følger alltid med på møtene i formannskap og kommunestyre - enten som tilhørere i salen, eller via kommune-TV. Vi har ikke kapasitet til se alle utvalgsmøter, men forsøker også å følge opp viktige enkeltsaker derfra.

Å referere fra møtene er en ting. Enda viktigere er det å lage journalistikk om de forslag som legges frem og de vedtak som fattes. Hva får dette å si for de menneskene som blir berørt? Det har vi ambisjoner om å gjøre enda mer av. Men også der har vi forbedringspotensiale.

Jeg kan love at vi skal fortsette å følge lokalpolitikken tett - først og fremst i våre primærkommuner Farsund og Lyngdal, men også Lister-regionen for øvrig.

Vi har også et sterkt ønske om å videreformidle kommune-TV-sendingene fra Farsund - som vi har gjort det før, og som vi jevnlig gjør fra Lyngdal-politikken. Etter at Farsund kommune byttet leverandør av disse sendingene, har denne videreformidlingen imidlertid ikke fungert. Jeg har nå tatt dette opp med administrasjonen på Husan. Forhåpentligvis finner de en løsning på dette sammen med leverandøren innen kort tid.

I dag er disse sendingene og opptakene relativt godt skjult på kommunens egen nettside. Vi er ubeskjedne nok til å hevde at vår videreformidling i så måte er et viktig bidrag i lokaldemokratiets tjeneste. Vår ambisjon er å få på plass en ordning der leserne både kan følge møtene direkte - og etter hvert også se de i opptak på vår samleside for nett-TV-innslag.

Med vennlig hilsen

Svein Morten Havaas,

ansvarlig redaktør