Tirsdag i forrige uke ble Listertinget 24 holdt i Tingparken i Hægebostad. Listertinget er en årlig hendelse der alle formannskap og administrativ ledelse i de 6 Lister-kommunene, samt fylkeskommunens ledelse møtes for å oppsummere og trekke linjer for en ønsket utvikling av det regionale samarbeidet og med de mål om at Listerregion skal være et godt sted å bo, besøke og drive næring i!

Ulike temaer med disses utfordringer utgjorde agendaen for årets Listerting – og vi mener dette burde være av interesse for både innbyggere, næringsliv og ikke minst den regionale mediamakten å dekke!

Og til vår forbauselse, så hadde ikke «Regionavisen» Lister24 funnet det «bry verdt» å være tilstede. Både NRK Sørlandet og Avisen Agder var tilstede med journalister hele dagen, og det forundrer og skuffer oss at ikke Lister24 var til stede.

Lokalmedia er svært viktige for å at våre innbyggere og næringsliv skal kunne få kjennskap til møter, forhandlinger og hendelser som vil ha innvirkning på den enkeltes forståelse for hvordan politiske og administrative planer og aktiviteter, vil kunne på virke den enkeltes fremtid.

Det forundrer og skuffer oss at ikke Lister24 var til stede

Vi er derfor svært skuffet over at, det vi mener er viktig for hele Listerregionen, ikke verdiges oppmerksomhet fra Lister24!

Vi ser videre at Lister24s interesse for de politiske arenaene og møtene i vår kommune er fraværende og ofte gir innbyggere/lesere lite innblikk i det som skjer i saker som har stor interesse for mange i kommunen, både innbyggere, frivillighet og næringsliv.

At ressurser kan være knappe må vi ha respekt for, men det må være lov å håpe på et større engasjement og tilstedeværelse fra den viktigste nyhetsformidler i Farsund kommune!

Med vennlig hilsen

Formannskapet i Farsund – Ingrid M. Williamsen, Pål Hals, Toni Helvik, Arnt Abrahamsen, Helge Bjørnestad, Elisabeth Stølen, Jostein Kydland.