Jeg tror mange i den «frie» verden har levd for lenge i et beskyttet, bomullert og materielt samfunn, og i ferd med å miste sikten over hvor raskt en fri rettsstat kan bli et diktatur.

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt mantraet «Aldri mer 9. april!», men faktum er at Norge i dag verken er forberedt eller rustet med befolkning eller materiell til å forsvare vår kyst, havområder, kritiske installasjoner, eller territorium.

Krigsgenerasjonen dør ut, de fleste i dag kan ikke relatere til den perioden, og virker mer opptatt av seg selv, TikTok, spraytan, og sirkus - og falsk trygghet.

Selv om det er politisk ukorrekt å si det, var angrepet på Norge 1940 en dristig og temmelig vellykket militær operasjon. Mindre enn 9.000 mann kom sjøveien og erobret en langstrakt skipsmakt med 3 millioner mennesker. Årsak? En naiv drømmepolitikk i stedet for realpolitikk, uforberedt og forsvarsløst, tross advarsler over lang tid. Den ene nasjonen etter den andre kapitulerte også i løpet av timer og uker overfor enorm militær overmakt - som tilhørte TYRANNIET.

Churchill talte for døve ører, og Roosevelt hadde problemer på hjemmebane. Men hvilket Europa kunne vi risikert å sitte med i dag uten slike realpolitikere som tok kampen og ikke stakk hodet i sanden eller løp med halen mellom bena?

Å smi sverd om til plog er en edel tanke, men erfaring med menneskets natur og de primitive urdrifter vi fremdeles besitter, en menneskelig hjerne som ikke har endret seg på 50.000 år (og garantert ikke vil gjøre det de neste heller), bør lære oss å være realister og forholde oss til de faktiske forhold og hva mange mennesker både er i stand til og villig til å utføre.

Demokrati kommer verken av seg selv, består, eller kan tas for gitt, og må alltid voktes uten å synkne hen i bedagelighet og selvtilfredshet.

Demokrati kommer verken av seg selv, består, eller kan tas for gitt, og må alltid voktes uten å synkne hen i bedagelighet og selvtilfredshet.

OG, det er DEMOKRATIET (tross alle sine mangler og svakheter) som skal forsvares med sin rettsstat, frihet, pluralisme, maktfordeling, minoritetsrettigheter og alle andre prinsipper - IKKE en NASJON, religion, konge, flagg, nasjonalsang, etnisitet eller kvalm sjåvinisme!

Da president Eisenhower, general og øverstkommanderende for invasjonsstykene i 1944, gikk av i 1961, advarte han mot det militærindustrielle kompleks som hadde vokst frem og blitt mer og mer dominerende og gjennomsyret alle deler av det amerikanske samfunnet.

USA (i motsetning til NATO) er tilstede over hele kloden for å forsvare amerikanske «interesser», og derfor ingen overraskelse at forsvarsbudsjettet utgjør 3,5 prosent av BNP i motsetning til de 2 prosent NATO-medlemmer skal forplikte seg til.

Det utgjør en så viktig faktor for sysselsetting, produksjon, forskning, synergieffekter, og ikke minst inntekter i hele samfunnet. Salg av militært materiell står høyt og blir en farlig makt og pådriver, og her har Terje Briskelid 17. januar et poeng. Men for at verden ikke skal ende i apokalyptisk anarki, må det åpenhet og strenge reguleringer til innen dette segmentet.

Man kan si mye om USA, og mye som IKKE anbefales å etterfølge, men det er tross alt (fremdeles) det eneste demokrati med både økonomisk og militær styrke som motvekt til potente autoritære og totalitære regimer. Vi har ikke råd til at USAs fundament svekkes og radikaliseres, med undergravende krefter av demagoger på amøbestadiet og feige spyttslikkere rundt. Igjen viser det hvor lett det er å råtne på rot innenfra, og hvor raskt det kan gå.

Vi har dessverre sett det mange ganger før.

Dagens Russland har blitt et kriminelt regime som (igjen) må fjernes. Vi er nødt til å ta kostnadene, og de høyeste tar Ukraina uansett selv. Hvis ikke smitter dette videre, og til slutt sitter vi alle i «1984»-samfunn.

Forhåpentligvis vil det en dag skje innenfra, der russerne selv til slutt har fått nok og tar skjebnen i egne hender. Men inntil da må vi hindre Putins gift av «russiske verdier» fra hans forkvaklede sinn å bli spredt videre både mentalt og territorielt.

Og - Russland bruker IKKE en knøttliten del av sitt statsbudsjett på forsvar og våpen, og vil nå utgjøre 6 prosent av BNP.

Selv om det er et nødvendig onde, må de reelle demokratier ruste seg og alltid være forberedt på det verste.

Den som sover i et demokrati, våkner opp i et diktatur, og for å beholde det må vi både ha realitetsforståelse, vilje - og utrustning!

Med vennlig hilsen

Larry Skaar

Den som sover i et demokrati, våkner opp i et diktatur, og for å beholde det må vi både ha realitetsforståelse, vilje - og utrustning!