Nå skal det stemmes for alle de som ikke har forhåndsstemt. Mandag er den store dagen. Jeg håper du benytter deg av stemmeretten din. Takk til alle som gjør en stor innsats gjennom politisk arbeid året rundt.

Jeg ønsker å fokusere på representantene som KrF har. Det er ildsjeler som året gjennom også bidrar i de lokale kirker og menighetshus med en formidabel dugnadsinnsats og deltakelse. Hva disse betyr for de lokale menigheter året gjennom, vet jeg noe om. De står på for barn, unge og eldre. Annenhver uke driver for eksempel Arnold Seglem et arbeid i Misjonskirken for flyktninger fra Ukraina. Jeg vet at det tilbudet er viktig for våre nye landsmenn. Jeg satte et kryss foran Arnold Seglems navn da jeg forhåndsstemte. Han er dyktig og fortjener en fast plass i kommunestyret.

Skulle ikke vi som nyter godt av deres trofaste innsats uka gjennom, takke dem ved å gi dem vår stemme?

Skulle ikke vi som nyter godt av deres trofaste innsats uka gjennom, takke dem ved å gi dem vår stemme? Den kristne kulturarven og troen er mer enn en sak på et partiprogram, de viser det med sine liv at menighetene betyr mye for dem. De fortjener vår stemme! Alle som er oppført på KrF sin liste er dyktige personer som brenner for stedet vi bor på.

Min klare anbefaling er: STEM PÅ KRISTELIG FOLKEPARTI.

Godt valg!

Sten Sørensen