I Bibelen finnes det flere eksempler på konspirasjoner.

I forrige uke skrev jeg om definisjonen av ordet konspirasjon. Ordet kommer fra det latinske «conspirare» som betyr å puste sammen. Diverse oppslagsverk utdyper betydningen; å være enig, legge et plott, samhandle, være besjelet av samme ånd.

I første Mosebok finner vi historiene om Abraham, hans sønn Isak og Isaks sønner Esau og Jakob. Jakob reiste til sin onkel Laban og jobbet på gården hans. Onkelen hadde to døtre, Lea og Rakel. Jakob fikk jobbe i syv år for hver av dem. Det var Rakel han gjerne ville ha, men onkelen gav ham Lea først. Så fikk han jobbe i ytterligere syv år på gården før han fikk Rakel. En «luring» altså, denne Laban.

Jakob fikk seks sønner med Lea og etterhvert to sønner med Rakel. Sønnene til Rakel var Josef og Benjamin. Josef er den mest kjente av sønnene fordi han ble helten i Egypt da det kom hungersnød. Men før historien kom så langt, utspant det seg en trist hendelse. Brødrene til Josef var misunnelige på ham fordi faren var mer glad i ham enn i dem, mente de.

En dag mens de var ute og gjette sauene, ble Josef sendt ut av faren for å se hvordan det gikk med dem. Da de så ham komme, ble de enige om å drepe ham. Storebroren Ruben fikk avverget dette og foreslo at de heller skulle kaste ham i en tørrlagt brønn. Planen til Ruben var å hente opp igjen Josef, men i mellomtiden hadde de andre brødrene solgt ham som slave til en forbipasserende handelskonvoi, en karavane med kameler. Handelsfolkene solgte Josef videre som slave i Egypt. Han havnet hos Potifar, som var hoffmann og sjef for livvakten hos Farao.

Her ser vi - de misunnelige brødrene pustet sammen. De ble enige om en ugjerning og gjennomførte den, altså en konspirasjon.

Historien om dronning Ester finner vi i Esters bok. Der kan vi lese om to evnukker som var kongens livvakter. De likte dårlig at fosterfaren til Ester, som het Mordekai, hadde blitt forfremmet av kongen. De la derfor planer om å ta livet av kongen. Det klarte de ikke, men de ville gjerne. I stedet ble de selv hengt da kongen fikk vite om deres planer.

Her ser vi - evnukkene mislikte at Mordekai hadde blitt forfremmet. De pustet sammen. De ble enige om en ugjerning, nemlig og ta livet av kongen, altså en konspirasjon.

Historien om Daniel finnes i Daniels bok. Fra søndagskolen og flanellografene vil noen av oss huske historien om Daniel og om da han ble kastet i løvehulen. Foranledningen for denne hendelsen var at det var personer ved hoffet som ble misunnelige på Daniel fordi han var så dyktig og fikk den høyeste posisjonen. De stakk derfor hodene sammen, la planer og satte opp en felle som rammet ham. Daniel ble følgelig kastet i løvehulen.

Her ser vi - de misunnelige kollegene ved hoffet pustet sammen. De ble enige om en ugjerning og gjennomførte den, altså en konspirasjon.

Vi nærmer oss påske. I påsken feirer alle kristne Jesu død og oppstandelse fra døden. Forut for døden på korset var det en rettssak. Bibelen har en overskrift på kapittelet om denne rettssaken i Matteus evangelium: «Sammensvergelse mot Jesus». Hva får du om du bruker google translate og oversetter ordet sammensvergelse fra norsk til engelsk? Du får ordet conspiracy.

Fra selve rettssaken står det å lese: «Overprestene og hele Rådet prøvde å skaffe falske vitneutsagn mot Jesus for å kunne dømme ham til døden. Men de fikk ikke noe på ham, enda mange sto fram og vitnet falskt.»

De skriftlærde og de eldste, overprestene og hele Rådet gjorde altså hva de kunne for å få ham dømt. Verdenshistoriens mest kjente justismord fant sted som følge av en konspirasjon. De pustet sammen og prøvde å skaffe falske vitneutsagn mot Jesus for å kunne dømme ham til døden.

Gjennom hele menneskehetens historie finner vi eksempler på konspirasjoner. Noen ganger er de motivert av misunnelse, noen ganger av grådighet og noen ganger er de motivert av hevn, av lyst og begjær - og av makt.

Når i verdenshistorien var det at dette med konspirasjoner tok slutt?

Med vennlig hilsen

Alf Hagen

Gjennom hele menneskehetens historie finner vi eksempler på konspirasjoner.