For noen uker siden, den 19. oktober 2023, kunne vi følge NRK-TV, Debatten med Fredrik Solvang som programleder. Tema for debatten var WHO og deres planarbeid om pandemier og vaksiner, mot et vedtak i mai 2024.

Nå ble det forsikret av representanter fra de norske myndighetene at forslagene som lå til behandling, aldri ville komme til å bli vedtatt. Det var «fullstendig uaktuelt».

Forslagene er for eksempel at WHO skal kunne bestemme:

  • Hvem som skal i isolasjon.

  • Hvem som skal i karantene.

  • Hvor lenge folk skal sitte i karantene selv om de ikke selv har symptomer på sykdom.

  • Hvilke vaksiner som skal godkjennes.

  • At alle trenger et globalt vaksinepass for å kunne reise.

  • At friske borgere ikke kan reise inn i områder med smitte.

  • Om de som ikke vil ta en vaksine skal tvangsvaksineres.

  • At alle stater skal kunne innføre en Smittestopp-app, som gir WHO og myndighetene tilgang til identifiserbare helseopplysninger.

Dersom noe av dette likevel skulle bli vedtatt, for eksempel tvangsvaksinering, hvem skal da få det ærefulle oppdrag og utføre dette på undertegnede?

Jeg formoder det må bli politiet, ettersom Dere er de eneste i det norske samfunnet med myndighet til å utøve tvang.

Dersom vår helseminister signerer avtalen med WHO i mai 2024, hvor punkter om tvang blir tatt med, vil det kunne få den konsekvens at alle borgere i de landene som signerer, kan bli utsatt for tvang når WHO bestemmer det.

Min hensikt med dette brevet er å skape refleksjon hos ansatte i politiet.

Hva vil Dere gjøre? Hva vil Dere gjøre dersom dere blir pålagt denne oppgaven?

Hva vil Dere gjøre dersom dere blir pålagt denne oppgaven?

Det vil medføre et etisk valg. Den enkelte tjenesteperson må velge å utføre ordre eller kanskje, i ytterste konsekvens, vurdere å si opp sin stilling.

Jeg tenkte det kunne være greit for Dere i politiet å begynne og tenke igjennom hvor langt dere er villig til å gå «i den gode saks tjeneste»?

Jeg tror nemlig den dagen kommer at vi får slike vedtak.

Et slikt pålegg vil i så fall være brudd på lege-eden (gjør ingen skade) og på Nürnberg-kodens essens om kravet til informert frivillig samtykke.

Det var vel igrunnen derfor vi fikk både lege-eden og Nürnberg-koden, fordi det er behov for beskyttelse av det enkelte menneske. Lege-eden ble første gang formulert av den greske legen Hippokrates og har blitt revidert mange ganger siden da. Nürnberg-koden ble skrevet etter 2. verdenskrig som en konsekvens av det som hadde foregått av eksperimentell medisinsk «forskning» på mennesker som var frarøvet sin frihet.

«Favorittlegen» til Hitler, Herr Josef Mengele, samlet inn over 1.500 par med eneggede tvillinger for nettopp å utføre ulike eksperimenter. NRK-TV har vist en dokumentar om dette.

De av oss som med stolthet godtar stempelet konspirasjonsteoretiker, fatter interesse for den galskapen som utspiller seg i vårt samfunn for tiden.

Du kan åpne en pakke Paracet og lese et pakningsvedlegg som er en «kilometer» langt om mulige bivirkninger. Men hva fikk det norske folk vite om den såkalte vaksinen som vi alle takknemlig skulle stå i kø for å motta?

Hva med de som bare fikk saltvann?

Dersom noen fikk saltvann, var vi da alle med i et klinisk forsøk med bruk av placebo?

Ble det i så fall informert om det?

Ble vi gitt anledning til å gi informert samtykke til å delta i et forsøk?

De av oss som bruker mye tid på saker som dette og som derfor studerer all informasjon som finnes på nettsider, som for eksempel www.vitner.no, er meget forferdet.

Fra hele verden kommer det inn rapporter fra mennesker og fagmiljøer om alvorlige helseplager etter vaksineringen. Jeg kjenner personlig en overlege ved et norsk sykehus som ble veldig syk etter injeksjonen(e). Han gikk så langt som å kontakte kolleger i andre land for å få tak i medikamenter han selv ikke kunne få tak i på lovlig vis i Norge. Dette i sitt forsøk på å klare å komme til hektene igjen.

Sønnen til denne legen, som selv er lege et annet sted i Norge, nektet å la seg vaksinere. Da ble han tatt ut av tjeneste og måtte sitte ved en datamaskin og loggføre journaler og epikriser.

Vi er noen stykker som kunne ha skrevet bøker om hvor mye galskap som knytter seg til denne saken. Mange dyktige leger verden over, har allerede gitt ut flere bøker. Men de fanger lite interesse her på berget. Vi har jo FHI og Legemiddelverket, så da hører vi på dem, og ferdig med det.

Vel, det var i grunnen bare noe i denne retning som lå bak mitt spørsmål til Dere i politiet. Det å gi Dere et bakteppe, et grunnlag å reflektere på, nå som dere enda har tid til å reflektere, - før dere ikke har tid mer, men må ut og utføre følgende pålegg og ordre:

«Kjør til Lyngdal med fem mann. Om nødvendig, legg Alf Hagen i bakken og hold ham til «Josef Mengele alias Bill Gates alias kommunens vaksineansvarlig» får satt en sprøyte i skinka på ham.»

«Dersom han, Alf Hagen, krever å få vite hva sprøyta inneholder og hvilke bivirkninger virkestoffet muligens kan gi, eller om det er utført dyreforsøk, kliniske studier på mennesker i småskala eller i storskala, over tid, skal dere bare vise til WHO, FHI og Legemiddelverket, som kan vise til produsentene - som har rettslig immunitet».

«Frem med skinka nå, Hagen.»

Vi vet at norsk politi var med og hjalp til for 80 år siden da jødene skulle skipes sørover. Får vi se lignende igjen?

Verdien av etisk refleksjon kan sammenlignes med å besøke en glattkjøringsbane når man «tar lappen». Hva skjer når det «seiler»?

Med vennlig hilsen

Alf Hagen

Vi vet at norsk politi var med og hjalp til for 80 år siden da jødene skulle skipes sørover. Får vi se lignende igjen?