Viser til Lister24 lille nyttårsaften. Her kommer det frem at Forundringsparken AS har opparbeidet seg en gjeld på 41,2 millioner kroner, der det eneste som er synlig etter disse pengene er noen små bygninger som er påbegynt, og fyllmasse til en parkeringsplass som ikke er ferdig.

Da er det ikke rart at rykter i Lyngdal går om at noe av pengene er havnet i skatteparadiser og på hemmelige kontoer i Sveits. Andre mener at pengene er gått til honorarer til styremedlemmene eller som «hysj-hysj»-penger for å smøre enkelte underleverandører med feite kontrakter, mens andre underleverandører ikke får fem øre. Det går også rykter om at Forundringsparken AS hadde ansatt en økonomisjef som brukte penger som en «full sjømann» i gamle dager.

Leserskribenten: Jan Skoland. Foto: Marlene Tollaksen Nilsen

Hva som egentlig har foregått, er det ingen andre enn Gaute Ubostad selv som vet. Nå har Ubostad vært «flink» og lagt kortene på bordet om prosjektet ellers. Det kan tyde på at han har fått «tilgivelse» hos de fleste leserne så langt. Nå mangler det bare å vise det siste «kortet», regnskapet som viser hva pengene i Forundringsparken AS i virkeligheten har gått til. Vanligvis vil ikke dette ha vært en normal prosedyre. Men på grunn av at det offentlig har investert nesten 50 millioner kroner i prosjektet, og at prosjektet havarerte som følge av at Forundringsparken AS ikke overholdt sin del av forpliktelsen, eller har sløst med pengene, vil det da være naturlig at «alle kortene blir lagt på bordet».

Derfor bør Lister24 får tilgang til de detaljerte regnskaps-tallene. Pengebruken som Lyngdal kommune har hatt ansvar for i Knerten-prosjektet, viser ikke noe uansvarlig pengebruk utover det at prosjektet i sin helhet var et «dødfødt» prosjekt. Derfor blir det ekstra viktig at Ubostad fremlegger regnskapstallene fra Forundringsparken AS, slik at han kan bli «tilgitt av folket» og få stoppet alle ryktene som svirrer og går.

Ingen ønsker Ubostad noe ondt, men i denne situasjonen må alle kortene på bordet.

Jan Skoland

Ingen ønsker Ubostad noe ondt, men i denne situasjonen må alle kortene på bordet.