Tidligere ordfører Jan Kristensen må ta hele ansvaret for Knerten-skandalen. Årsaken til dette er at han var både ordfører, og satt også som leder for styringsgruppen som hadde ansvar for å sike at Forundringsparken AS utført sin del av avtalen.

Tidligere ordfører Jan Kristensen må ta hele ansvaret for Knerten-skandalen.

Den første og største feilen han begikk, var at han ikke hadde realisme i å estimere inntektene som skulle komme fra Forundringsparken AS. Den andre store feilen han begikk, var at han ikke krevde ferdigstillelsesgaranti av Forundringsparken AS. Hadde han gjort dette, da hadde ikke investorene kunnet trekke seg fra prosjektet, og da hadde Knerten-parken blitt bygget ferdig.

Leserskribenten: Jan Skoland. Foto: Marlene Tollaksen Nilsen

I tillegg hadde ordfører Jan Kristensen en dominant lederstil, og flertallet i kommunestyret koplet ut all «sunn fornuft» og fulgte ordføreren «blindt», som han skulle være en «sekt leder».

Lærdommen etter Knerten-skandalen er at når kommuner går i samarbeid med private selskaper, må kommunene sikrer at de private selskapene fremlegger ferdigstillelsesgarantier overfor kommunene, ellers kan de trekke seg fra sine forpliktelser.

Siden Knerten-prosjektet aldri skulle vært igangsatt, var det kanskje best at prosjektet havarerte som det gjorde. Da slapp mange flere underleverandører å tape mer penger enn det de har tapt på Knerten-prosjektet.

Heretter må kommunedirektøren og økonomisjefene i Lyngdal kommune, gi mer tydelig signaler om hva som kan anbefales av økonomiske saker, og hva som ikke anbefales. Dette ville kunne hjelpe til å holde formannskapet og kommunestyret i Lyngdal i «ørene». Dette fordi politikerne tenker mest på å bli populære og bli gjenvalgt, og har mindre sans for ansvarlig økonomisk styring.

Jan Skoland