Hypnose, det er en «rustilstand» man får når man begynner å tro veldig sterkt på en løgn om urealistisk lykke. Man kommer inn i en slags falsk «lykkerus» som man dyrker, og man blir veldig «sterk i troen», og det er da man mister all vett og forstand.

Nazismen var en slik falsk lykkerus, og det har vært mange slike saker opp gjennom tidene, både i religion og politikk. Var det denne effekten som skjedde da Lyngdal kommunestyre stemte for å bygge Knertenparken?

Leserskribenten: Jan Skoland. Foto: Marlene Tollaksen Nilsen

La oss se litt nærmere på dette. Var det Gaute Ubostad sammen med tidligere ordfører Jan Kristensen som fikk Lyngdal kommunestyre til å miste hodet fullstendig, når disse presenterte planen for Lyngdal kommunestyre? Ubostad mente at en «Knertenpark» vil trekke mange turister til byen, med store ringvirkninger for handelsstanden og gi mange nye arbeidsplasser. Dette ville også skape masse nye aktiviteter i byen.

Hvis dette hadde vært sant, ville dette ha vært fantastisk. Derfor skal vi se litt på tallene.

Et museum i Lyngdal vil mest sannsynlig kun være i drift i to og en halv måned eller ca. 75 dager i året. Hvis vi da regner med 200 besøkende hver dag i snitt, og 100 kroner pr billett. Da blir dette 1,5 millioner kroner i årsinntekt. Regner vi da 10 prosents avkastning på kapitalen, da kan man investere inntil 15 millioner totalt. Ved å ferdigstille Knertenparken i dag, vil det ha kostet ca. 150 millioner kroner, og da måtte man ha satt opp prisen til 1.000 kroner pr. billett. Hvor mange billetter hadde man da fått solgt? Da forstår man hvor vanvittig ideen om Knertenparken var.

De i Lyngdal kommunestyre som var imot bygging av Knertenparken, ble ikke hørt. Mange som fikk Covid-19 mistet både lukt og smakssansen. De som fikk «Knerten-influensaen», de mistet evnen til «logisk tenking». I psykiatrien kalles denne tilstanden ofte for «realitetsbrist». Det er mest sannsynlig det var denne «diagnosen» flertallet i Lyngdal kommunestyre hadde fått da de stemte for byggingen av Knertenparken.

Nå forstår vel de flest hvilken feil man har vært med på, og denne angeren virker på samme måte som når noen må legges inn på «avrusning.» I dette tilfelle kan vi kalle det for «Knerten-avrusning». I formannskapsmøtet 30. november kom det tydelig frem at man er ikke blitt helt «frisk meldt» ennå. Derfor må kommunepolitikerne i Lyngdal fremdeles være under «tilsyn».

Derfor må kommunepolitikerne i Lyngdal fremdeles være under «tilsyn».

Jeg håper Lyngdal kommune kan komme ut av ulykken økonomisk helskinnet, og at dette likevel kan føre til noe godt. Derfor vil vi heie og støtte ordføreren, som nå kjemper som en løve for å få dette til.

Jan Skoland