Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? Hele Norge sto stille da han brakk staven under VM-stafetten i Holmenkollen i 1982.

De fleste vil huske hvor de var da spesielle hendelser fant sted. Spesielt gjelder dette dersom man er i bilen når det skjer, har jeg hørt.

Jeg husker i hvert fall på meteren hvor jeg stod med bilen i veikrysset da nyhetsmeldinger på radioen kom om flykrasj inn i World Trade Center, tvillingtårnene den 11.09.2001, eller 911 som man skriver det på engelsk. Det var en hendelse som festet seg hos alle som levde den gangen.

Det er skrevet mange bøker om den hendelsen. Øyenvitner og hjelpepersonell, brann og redning, ambulanse og politi, mange ble intervjuet om det de hadde sett, hørt og opplevd.

I tiden som fulgte etter denne dagen kom det intervjuer og bøker fra en rekke fagfolk som vurderte hendelsen fra sitt ståsted som arkitekter, ingeniører, entreprenører, fysikere, kjemikere, sprengningseksperter, sikkerhetseksperter, programvareeksperter, psykologer, teologer, flyvere, flymekanikere, yrkesmilitære, politikere, historikere, journalister og sikkert noen til.

De første årene etter hendelsen kunne man skrive 911 i søkefeltet på Youtube og få opp store mengder materiale. Nå er det endret, men det er fortsatt mulig å finne en god del om man kan klare å huske spesifikt hva man bør søke på.

Historikeren Daniele Ganser fra Sveits har forsket på denne hendelsen. Med sin professorstilling ved universitetet i Basel introduserte han forkortelsene LIHOP og MIHOP. Forkortelsene står for «Let It Happened On Purpose» og «Made It Happened On Purpose».

Jo, vi lærte at det var en kar med skjegg og turban som hadde ledet det hele med en mobiltelefon fra en fjellhule i Afghanistan, Osama Bin Laden. Han koordinerte et terrorangrep som inkluderte kidnapping av fire passasjerfly - med terrorister som piloter.

Utrente, og uten sertifisering på flytypen, fikk de fly uforstyrret rundt i en time og to i forbudt luftrom i USA, over New York og inn i selveste Pentagon, verdens kanskje best bevoktede bygning!?

For å sitere en god kamerat av meg: «Det er godt gjort».

Daniele Ganser kom med en ny bok i januar 2023. Den heter: «USA: The Ruthless Empire». Kan det tenkes at boken har relevans for dagens nyhetsbilde?

Den første tiden etter 911 og i årene som fulgte, begynte det å bygge seg opp ganske store mengder dokumentasjon som kunne tyde på at den offisielle versjon av hendelsen kanskje ikke var helt riktig. Daværende president, George Bush Junior, fant det derfor nødvendig å advare mot alle «ryktene» som verserte. Allerede den 10. november 2001 holdt han en tale i FN der han blant annet sa:

«We must speak the truth about terror. Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th; malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists, themselves, away from the guilty…»

Den danske journalisten, Tommy Hansen, ga i 2008 ut en bok om 911, «Stadig intet svar». Boken inneholder kun bilder og spørsmål. I september 2017 besøkte Tommy vårt distrikt og holdt foredrag i Farsund, Lyngdal og Kristiansand. Han sa: «Jeg har lest den offisielle rapporten (NIST-rapporten) fra perm til perm to ganger og det eneste som synes å stemme, er datoen for hendelsen.»

Erna Solberg har vært i vinden. Vi har hatt uker og måneder med oppslag om ektemannens aksjehandler. Slik jeg ser det er Sindre Finnes sin gjøren og laden for intet å regne mot det store alvor.

Erna Solberg stengte ned landet 12. mars 2020 og brøt således grunnloven. Fra det møtet hvor det ble bestemt å stenge Norge finnes det ikke engang et referat. «Alle var enige om at det var det rette å gjøre», skal Erna angivelig ha svart da hun ble konfrontert med spørsmål til dette møtet og denne beslutningen.

Komiteen som ble satt til å granske regjeringens Covid19-håndtering, Koronakommisjonen skrev og leverte sin granskningsrapport. Den ble begjært hemmeligstemplet i 100 år!? Det ble innvilget 60 år. Hva står det i denne rapporten som vi andre ikke skal få lese før om 60 år?

Her har næringslivet lidd store tap og mennesker har mistet sine bedrifter, sitt levebrød og sine sparepenger. Konsekvensene er gigantiske, men hemmeligstempling synes å være en god ide!?

Det demokratiske idealet er at «vi» er transparente, med offentlighetslov og innsyn i prosesser og vedtak. Dette idealet gjelder noen ganger. Andre ganger får vi hemmeligstempling.

I Covid19-saken begynner det å bygge seg opp store mengder dokumentasjon som divergerer fra den offisielle versjonen om vaksiner som sikre og effektive mens antallet innmeldte bivirkninger utgjør svimlende høye tall. Det verserer også en frykt for at lovverket og vedtak i WHO skal gi grunnlag for mer bruk av tvang. Erna Solberg har derfor funnet det nødvendig å ta en George Bush Junior.

Den 4. januar 2024 kl 10:00 gikk Erna Solberg på talerstolen i Stortinget og advarte mot «alvorlige» og «farlige» konspirasjonsteorier. Saken gjaldt lovforslaget til ny smittevernlov.

Kanskje vi bør lytte når statsledere finner det nødvendig å advare mot konspirasjonsteorier?

Med vennlig hilsen

Alf Hagen

Kanskje vi bør lytte når statsledere finner det nødvendig å advare mot konspirasjonsteorier?