Fra den gang Norge ble innført den kristne tro og lære, og opprinnelig ble gitt ved mellommannen Jesus. Dette for den Guds ordning ble til lettere i så måte for menneskene. I begynnelsen som det var meget strengt ved å motstride, kjenner man til den historien.

Nå i vår tid, sitter på Tinget en «håndfull» kandidater og forutsaker til vedtak om hva som mer eller mindre kan tillates når det gjelder utøvelse av denne troens rettigheter i det offentlige rom osv.

Det er også slik at folk omkring som ikke er fornøyde med alt som regjeringen har kommet med, fordi den kristne troslæren tydeligvis ikke har fått den prioritet den følgelig skal ha, og dermed dessverre har kommet mer og mer til den minoritet som gjennomsyrer det hele. Ikke minst våre tidligere forfedre som iblant dyrket med den aktsomhet og ære, har man i dag mye å takke og være glade for.

Selvfølgelig står det den plikt å påvise, og se på som for eksempel følgende: Bare for noen tiår siden, mange husker som det i de offentlige grunnskoler, da dette med troslæren «LOVLIG» ble forfremmet som helt viktig. Når timen skulle begynne, startet det med en felles kristen sang; iblant bibelundervisning. Og når dagen var slutt, ble sunget en tilsvarende sang. Det vanket stor respekt for læreren! Det av norske, helst barn som faktisk ikke har hørt noe om Jesus, er da ikke å undres over.

Klart det mangler DE kandidater på Tinget. Og derfor er det at spesielt de kristne langt mere burde se og stemme for de partiene som igjen vil styrke. For mere må gjøres til for å kunne få dette godet på bane. Ikke bare prat, men mere handling! Derfor fins det alternativ til å komme med endring til å motarbeide. Mye vil nok kunne løses gjennom statsmakten, om det derfra ville bli satt ut høring av folkets meningers vel.

Arne Bjørnestad

Mere må gjøres til for å kunne få dette godet på bane. Ikke bare prat, men mere handling!