Nå går det mot lysere tider og nye oppgaver.

Det kreves dyktighet fra landsstyret til å gjøre landets oppgaver, til å tjene folket til det beste!

Vi er privilegerte som har disse kulturelle og kristne godene i Norge.

Det ligger en plikt til å ta vare på disse dyrebare verdiene. Dette vil bli til glede og nytte!

Blant topplederne i Norge, spesielt , så utfører disse følgelig ikke alt som de må og skal. Dette medfører at vanlige folk lider, og med det resultat at noen ikke får «endene til og møtes».

Det overføres milliarder av vår egen økonomi til andre kontinenter. Videre selges det ut av vår egen kraftforsyning, som medfører slit og dårlig drift osv. Dette medfører at den nødvendige tilliten til styret forsvinner. Derfor bør det generelt høres mer på folket, fordi det finnes personer som vet og kan gi gode råd.

Derfor bør det generelt høres mer på folket, fordi det finnes personer som vet og kan gi gode råd.

Med tanke på kommuneledelsen med den makt den har, må den prøve å ta affære og snu på ting! Og med dette, ikke minst, den mye omtalte kjønnslære (hva man ikke er, kan bli og så videre.)

Men for all del må barn få lov å være i fred i så måte!

En kjensgjerning «når det lyves om sannhet, og dette blir snudd om til løgn, står villedelse og utskeielser lett til å ta over».

Og om sannhet og fokuset holdes borte (fra Gud, bønn osv.) - hvem skal i så fall beskytte gjennom det hele så det holder mål?!

Arne Bjørnestad