Blant lys og prakt med mørketidens preg på hverdag og fest, er dog ikke alltid lett å takle begivenhetene. Men så er det godt å vite at her på Sørlandet, så vel som på mange andre steder, stort sett er kjent med å være motivert for hva annet av motgang kan bringe.

Nå som tiden nærmer seg til å kunne være med på å feire den 2024-gang med selve NÅDETIDEN! Dette formidable godet som den gang ble satt til å være det beste for å komme til det valg og troerkjennelse derav. (Men i dette ligger det også løfter til at denne god tid er snart til ende.)

Bibelboken i sin helhet, fra perm til perm, ble etter min mening til ved Den Hellige Ånds åpenbarelse gjennom disse profetene. Av bokens primære, ledende innhold ser vi den omhandler, gjennomskuer i det hele, - altså viser den veien til FRELSE!

Bibelboken i sin helhet, fra perm til perm, ble etter min mening til ved Den Hellige Ånds åpenbarelse gjennom disse profetene.

Stort er jo at dette har holdt ved og beholdt den ånd, ordlydende der til, eskalert med utallige opplag og som den ledende, beregnet for alle.

Og ved å gå helt til de siste sider der også omtales disse bevis og denne tiden vi nå lever i.

Med en fortreffelig høytid, og et godt nytt år!

Med vennlig hilsen

Arne Bjørnestad