I 2022 så fikk jeg flertall for at Agder FrP skal jobbe for en fremtidig etablering av modulære kjernekraftverk.

Nå har jeg som ambisjon at den første kommunen i Agder inngår en intensjonsavtale med Norsk Kjernekraft AS, og posisjonerer seg for en etablering av et modulært kjernekraftverk i løpet av 2024. Jeg vet at flere lokale politikere har lyst, og er klare. Jeg og leder av Kvinesdal FrP, Arne Rygh arrangerte nylig et åpent møte med Norsk Kjernekraft sin grunder Steffen Sæle, og det ble godt tatt imot i Kvinesdal.

Havvind er dessverre et luftslott som vil kollapse snart

Et modulært kjernekraftverk er på størrelse med Sør-Arena, gir 100 arbeidsplasser og produserer like mye som 1000 vindturbiner. Havvind har ikke noen mulighet til å konkurrere mot kjernekraft. Havvind er dessverre et luftslott som vil kollapse snart, men jeg har respekt for at noen kommuner vil benytte muligheten til å få lokale arbeidsplasser.

Jeg vil uansett arbeide for at flere kommuner, og gjerne de kommunene der FrP ble største parti legger til rette for kjernekraftetablering. Jeg vil arbeide for at kommuner som setter av arealer, regulerer og etablerer nødvendig infrastruktur blir prioritert og tilgodesett i fra fylkestinget.

Jeg har arbeidet i leverandørindustrien i Kristiansand, og jeg vet at Agder har alle muligheter til å ta en nasjonal rolle innen kjernekraft. Men det vil kreve handling, og det bør belønnes ifra fylkeskommunen.

Jeg skal foreslå på årsmøtet vårt at fylkestingsgruppen lager en strategi som vil belønne kommuner som går foran og viser vei.

FrP er nå det nest største borgerlige partiet, og vi vant fylkestingsvalget i flere kommuner. Nå er det vårt ansvar å sørge for at de som stemte FrP får valuta for sin støtte og at det merkes at vi økte i oppslutning. Det er politisk ukorrekt å si at man prioriterer de kommunene der FrP står sterkest, men jeg bryr meg ikke om det. Kommuner der FrP og jeg vant fylkestingsvalget er selvfølgelig mine venner og allierte. Derfor håper jeg at sterke FrP-kommuner nå tar utfordringen og sier at vi skal bli en energiproduserende stormakt og planlegge for en etablering av et modulært kjernekraftverk.

Hvis det blir regjeringsskifte i 2025, så vil FrP sikre at Norge blir en kjernekraft-nasjon, og de kommunene som har rigget seg vil være de som står først i køen når lokasjon skal bestemmes.

Mitt klare mål er å sikre at Agder blir den regionen som vinner kampen om å bli kjernekrafthovedstaden i Norge. Vi kan og skal vinne kappløpet. Vi er den regionen som har verdensledende kompetanse innen olje og gass næringen, vi er plassert ved kysten og vi har ikke noe annet valg enn å få flere næringsetableringer for å bedre levekårene for våre innbyggere.

Steinar Bergstøl Andersen (FrP),

leder av hovedutvalg for samferdsel og mobilitet i Agder