Alcoa Aluminium Lista har i mangel på strøm til konkurransemessige priser, drevet med 67 % kapasitet de seneste år. Pr dags dato produseres aluminium i to av tre haller.

Alcoa har i dag kontraktfestet strøm til aluminiumproduksjon ut 2024. Strømtilførselen til Alcoa for 2025 er ennå usikker, og håpet om tilgang på strøm til aluminium produksjon i alle tre hallene til tilfredstillende priser, er kanskje det som vil sikre videre drift ved Alcoa Listas anlegg i mange tiår.

Med dette som bakteppe ønsker Farsund Frp å rette oppmerksomheten mot det som nå foregår på kraftsektoren.

Vannkraft har vært og vil nok være bærekraften for elektrisitetsproduksjon også i framtiden. Andre fornybare kilder som vind- og solkraft har av dagens regjering (2024) blitt betegnet som det mest aktuelle.

Problemet er at begge har usikre leveringstider. Solkraft gir mest strøm i den lyse årstiden, hvor behovet er minst. Vindmøller er bare aktive når det blåser. Møllene på land resulterer i store naturinngrep. Motstand mot havmøller er mindre, men store investerings- og driftskostnader gir vesentlig høyer kraftpris. Uklart også mht forurensing. Største problemet for sol- og vindkraft, er at det må skaffes tilsvarende stor balanseenergi.

Farsund Frp ønsker at oppmerksomheten på økt kraftproduksjon også må omfatte Små Modulbare Reaktorer (SMR).

Farsund Frp vil at Norge skal klargjøre for den pågående utvikling av (SMR). I Norge er det Norsk Kjernekraft med gründer Trond Mohn som en av driverne.

Kjernekraftverk produserer strøm 7/24, med minimal nedbygging av natur. Kan legges nær behovsstedet, og sparer store nettutgifter. Et SMR anlegg skaffer mange godt betalte jobber i driftstiden.

Frp tenker derfor at et SMR på sikt kan legges i Farsund i nærheten av Alcoa, eller andre egnede steder i kommunen. Det viktige er at framtidig kraftproduksjon gir stabile mengder kraft med borimot 100 % opptid og kraft til forutsigbare priser. En slik tilgang på kraft vil i framtiden kunne øke aluminumsproduksjonen og også brukes til annen industri i kommunen. Overskudd av kraft kan selges til Europa gjennom allerede bygde kabler.

Farsund Frp ønsker at oppmerksomheten på økt kraftproduksjon også må omfatte Små Modulbare Reaktorer (SMR).

SMR blir nå utviklet i flere land som Kina, India og andre. Store konsern som RollsRoyce, Hitachi m.flere driver også SMR utvikling. De første SMR-anleggene i Europa vil sannsynlig kunne starte opp like etter 2030. Et SMR-anlegg i Norge vil kunne være startklar ca 10 år etter vedtak om klarsignal for bygging er gitt. Dette kan synes litt lenge, men NVE opplyser at planlegging, konsesjon og bygging av havmøller vil ta minst 5-7 år.

Ap/Sp-regjeringen vil ikke at SMR-utviklingen skal være et alternativ for kraftproduksjon i framtiden, noe Frp er helt uenig med Ap i.

For Farsund Frp er det vesentlige at det fremskaffes mer kraft til konkurransedyktige priser, som vil kunne sikre nåværende og framtidige industribedrifter.

Farsund Frp mener at framtidig strøm til kommunens og omlands industribedrifter i all hovedsak kan komme fra SMR.

Kommunene Narvik, Heim, Aure, Vardø, Halden, Høyanger og Porsgrunn mfl. er med i et nasjonalt prosjekt for å skaffe kunnskap om (SMR). Frp vil ta opp denne saken i kommunestyret, og vil foreslå at Farsund kommune blir med i denne gruppen.

Leif Helge Larsen

Frp