Øystein Ove Rullestad, som var hans fulle navn, ble født i Stavanger 10. mars 1940, og kom til Farsund i 1970. Rullestad hadde nærmere 30 års tjeneste for Høyre i lokalpolitikken.

Personlig har jeg gode minner fra Rullestad som populær vikarlærer på Farsund ungdomsskole, men vi husker og kjenner ham nok best som solid Høyre-ordfører gjennom hele tre perioder med en rivende utvikling på 1990- og tidlig 2000-tallet.

Ove ble valgt til ordfører i 1991 med 26,3 prosent av stemmene i Farsund kommune. At Farsund hadde fått en populær ordfører bekreftet det rekordhøye resultatet på 36,6 prosent etter valget i 1995, en oppslutning som vedvarte i hele perioden med Rullestad i ordførerstolen.

Det var mange høydepunkt i Rullestads tid som ordfører; etableringen av Bredero Price i Lundevågen gjorde Farsund til Norges rørhovedstad, Eilert Sundt gjennomgikk omfattende rehabilitering og utvidelse, Husan ble utvidet, vi fikk omsorgssenteret i Livdekrona, bildelfabrikken ble etablert og ikke minst ble grunnlaget for de store veiutbyggingene i Lister-pakken lagt. Ove Rullestad var en politiker som med stødig hånd og godt samarbeid har bidratt til å legge grunnlaget for det felles bo- og arbeidsmarkedet som Lister-regionen er i dag.

Rullestad var en politiker som med stødig hånd og godt samarbeid har bidratt til å legge grunnlaget for det felles bo- og arbeidsmarkedet som Lister-regionen er i dag.

Våre kondolanser går til familien som har mistet en ektemann, far og bestefar. Vi andre bærer videre de gode minnene og lyser fred over hans minne.

Pål Hals,

Farsund Høyre

Ett av høydepunktene i Ove Rullestads ordfører-karriere: Etableringen av Bredero Price i Lundevågen er klar. På bildet skåler Rullestad i champagne med Statoil-direktør Petter Mellbye og vicepresident i Bredero, Brend Ford i april 1992. Foto: Karl Birger Sælør