Vi som driver litt med politikk syntes jo det er gøy med valgkamp, vanlige innbyggere syntes nok det kan bli litt mye og at valgløftene sitter løst.

At en lover mer enn det en kan holde kan jo fort falle tilbake på en selv. Det er nå slik at ingen av partiene bestemmer sakene alene. Så langt er det ingen som har styrt Lyngdal alene, og det er nok sikkert vel og bra.

Vi i Høyre ønsker ikke å bruke nedsettende ord om andre partier, vi skal jo kanskje samarbeide med dem, så det ville jo være utrolig uklokt, og hensikten med å prate andre ned vinner en sjeldent frem med.

Det vi kan fortelle er å hva vi har gjort og prøvd å få gjort.

Vi ønsker å være et parti for hele kommunen. Om du bor på Sveindal eller Korshavn er du like viktig. Vi ønsker at alle skal ha det bra, og at du føler deg sett og hørt.

Gruppemøtene til Høyre har vi hatt på Byremo, Konsmo, Kvås og Lyngdal samt at vi har hatt møtene hos flere bedrifter og foreninger, dette for at vi alle skal bli bedre kjent med stedene og  se hva som finnes av næringer og tilbud.

Samfunnet forandrer seg om vi liker det eller ikke, vi må følge med. Den største trusselen for små samfunn er der utviklingen stopper opp. De unge flytter vekk, og jobbene forsvinner.

Så ønsker å fortelle litt av det vi i Høyre har jobbet med.

Videregående på Byremo og Byremo omsorgssenteret har hatt besøk av Fylkesordfører Arne Thomassen nettopp for å vise hvor viktig disse institusjonene er for Byremo.

Når fylkespolitikerne har vurdert å gjøre endringer på skolen, ja så har vi vært på- og de har vært lydhøre.

Fylkesordføreren og Torunn Ostad har hatt befaring på Havsåsen for at de skulle se hvor farlig den strekningen er – fylkestinget har nå bevilget 30 millioner til  utbedring av veien.

Naglestadveien er nå ferdig utbedret og vi venter på asfalten –  etter god dialog med fylkespolitikerne sammen med Terje Høyland ordnet det seg til slutt.

Passasjerene fra Audnedal slipper nå å bli fraktet via Lyngdal om toget er innstilt eller forsinket – igjen en stor takk til Terje Høyland som hjalp til.

Vi har fått vist frem Lyngdal omsorgssenter til Erna Solberg og hun har også besøkt flere bedrifter og intuisjoner. Nå sist besøkte hun Barnas Stasjon i Lyngdal som gjør en fantastisk jobb.

Vi har så mye som vi burde være stolt av og som vi ønsker å vise frem til alle.

Vi kan lese i Lister om Gründerbedriften Landbasert Akvakultur som startet opp i 2016 som omsetter nå for nærmere 40 millioner , fantastisk bra.

På Byremo skal de bygges ny butikk samt flere leiligheter, ja det er så mye bra som foregår i vår kommune. Det er ingen selvfølge at det er slik.

Vi håper på at vi kan bli og god kommune som vil hverandre vel og at vi ikke jobber og sloss mot hverandre sør-nord. Vi i Høyre vil i alle fall jobbe for en samlet kommune med trygge gode tjenester i vår langstrakte kommune.

Vi vet at det kommer til å bli store utfordringer fremover da barnetallene minker og det blir stadig flere eldre. Vi kan ikke stikke hodet i sanden og mene at vi skal drive slik vi alltid har gjort -konsekvensene blir at det blir dårlige tjenester til alle.

Vi har vært heldig at de kommunale avgiftene er blitt lavere en tidligere samtidig som vi driver en kommune uten eiendomsskatt, dette er heller ingen selvfølge.

Vi vil at kommunen ikke bruker mer penger en det den har. Det er et viktig for Høyre at vi er ansvarlige med pengebruken. Det å få til smarte gode løsninger og kunne gi gode tjenester til innbyggerne er et mål vi ønsker å nå.

Så til deg som ikke vet hva du skal stemme….

Ta deg tid til å lese programmene til de forskjellige partiene og finn de som du sakene som er viktigst for deg.

Ta deg tid til å lese programmene til de forskjellige partiene og finn de som du sakene som er viktigst for deg.

Godt valg!

Bodil Stensrud,

Lyngdal Høyre