Frivillighet er viktig på mange måter. De frivillige gjør først og fremst en stor og viktig innsats som gir en merverdi i vårt lokalsamfunn. Noen har sagt at ved å satse en krone på frivillighet så får samfunnet fem kroner tilbake.

Frivillig arbeid har også betydning ved at de som bidrar opplever det som meningsfylt. På den måten er frivilligheten viktig også for de som bidrar. Ikke minst så kan frivilligheten være viktig for å forhindre utenforskap, skape relasjoner og dialog på tvers av mennesker som ellers aldri ville ha funnet til hverandre. Sammen med andre bondekvinner i Lyngdal, startet Gustava Kielland i 1844 Norges første kvinneforening i Lyngdal. Dette var et nybrottsarbeid og resulterte i Norges største kvinnebevegelse, misjonskvinneforeningsbevegelsen i den tid.

Det er frivillig arbeid på utrolig mange arenaer, men ikke minst er det mye frivillig arbeid rettet mot barn- og unge. Denne helgen ble Lyngdal Cup arrangert. Et veldig godt eksempel på viktigheten av dugnad. Lyngdal Cup har vært arrangert siden 1981 og det er ufattelig mange dugnadstimer som har blitt lagt ned siden den gang. Dette arbeidet har betydd svært mye for barn og unge i Lyngdal. I tillegg er mange viktige bygg for barn og unge rundt i kommunen, reist på dugnad. Et eksempel på dette er idrettshallen på Byremo.

Det frivillige arbeidet kan også være med å bidra i en god omsorgstjeneste. Det skal selvsagt være det offentlige som har ansvar for de viktige oppgavene som sikrer en god og trygg eldreomsorg for både pasienter og pårørende. Men det finnes en rekke oppgaver som frivilligheten kan bidra med. Gode eksempler er Lyngdal Røde kors sin besøkshundtjeneste, «Livsglede for eldre» og «Hverdagshjelpen» på Lyngdal helsehus.

Lyngdal Høyre mener frivillig arbeid blir enda viktigere og vil få enda større betydning i framtiden.

Frivillig arbeid blir enda viktigere og vil få enda større betydning i framtiden.

Samtidig er frivilligheten under press flere steder. Økt forståelse av hvorfor vi gjør det vi gjør - er essensielt og viktig. Stort dugnadspress og frivillig arbeid kan brenne ut ildsjeler, spesielt om man blir tatt for gitt. Når aktører utfører gode frivillige tilbud som både er viktige og positive for å gjøre kommunen vår til et bedre sted – er det avgjørende at arbeidet anerkjennes.

Kommunens ansvar overfor frivilligheten er å være gode tilretteleggere og bidra med støtte til lag og foreninger. Høyre går derfor til valg på at vi vil øke støtten til frivillige lag og foreninger som bidrar med viktige oppgaver i vårt lokalmiljø.

Med vennlig hilsen

Bernt Mushom,

ordførerkandidat Lyngdal Høyre