Må først gratulere det nye kommunestyret i Lyngdal, og ønsker lykke til på veien videre.

Fra nå av må alle borgerne i byen få lik behandling om man er fattig eller rik, eller om man stemmer Høyre eller Venstre. Det må bli helt slutt på parti-kameraderi kulturen i Lyngdal kommune.

Den første oppgaven som det nye kommunestyret må gjennomføre, er å låse opp den fastlåste situasjonen rundt kommunens festeavtale med Forundringsparken AS.

Den første oppgaven som det nye kommunestyret må gjennomføre, er å låse opp den fastlåste situasjonen rundt kommunens festeavtale med Forundringsparken AS.

Høyre og KrF og resten av flertallet må be byens befolkning om en unnskyldning for at man var så naive og stemte for en festeavtale som ingen fikk lov av ordfører Jan Kristensen å lese gjennom før avstemning. Avtalen ble ikke sendt ut på forhånd, men ble lagt fram direkte i kommunestyremøtet 17. juni 2021. Politikerne ble tvunget til å «stemme i blinde».

Leserskribenten: Jan Skoland. Foto: Torrey Enoksen

Lyngdals befolkning stiller seg bak det nye kommunestyret om å mene at avstemningen var ulovlig, og at denne driftsavtalen med tilhørende lånegarantier må trekkes tilbake. Man kan ikke inngå en driftsavtale, når man vet at det blir ikke noe å drifte. Kommunen må beholde tomten, og eventuelt selge bygg og tomt under ett, på et senere tidspunkt.

Dersom Forundringsparken AS v/ Gaute Ubostad ønsker å forfølge saken juridisk med krav om å tvinge frem en forkjøpsrett, da vil byens befolkning pålegge Lyngdal kommune at Knerten-tomten på 70 dekar, aldri skal kunne omreguleres til annet formål enn det det er i dag. Jeg ber derfor Roar Lindland, Arvid Ubostad og Terje Rom, som har signert garantien til Lyngdal kommune, om å godta at garantien slettes og at forkjøpsretten som ligger i driftsavtalen med Forundringsparken AS også slettes.

Lyngdals befolkning krever at partene må komme til en fornuftig løsning, i alle fall om man har tenkt å fortsette å bo og drive sine forretninger i byen. Alle forstår at det er ikke noe moro å må ta et økonomisk tap i denne saken, men det er det mange som må gjøre det, og det offentlige må ta det meste av tapet.

Det store spørsmålet videre blir om Knertenparken kan gjennomføres likevel, dersom noen kan få kjøpt bygg og tomt for ca. 20-30 millioner kroner, eller kan bygget brukes til andre formål. Forutsetningen må være at prosjektet selges til en pris som gjør det mulig for en kjøper å kunne drive noe der med lønnsomhet. Kommunen må derfor legge ut Knerten-prosjektet samlet for salg, og så får interessentene legge inn bud på prosjektet. Heretter må alt gjøres i åpenhet og være rettferdig, noe annet går ikke.

Jan Skoland