Lyngdal kommune burde ikke ha vært økonomisk innblandet i prosjektet Knertenparken. Derfor må det i formannskaps møte 30. november, komme frem hvilken rolle Lyngdal kommune har spilt, og hvilken økonomisk eller ansvars sammenblanding det har vært mellom det offentlige og de private aktørene.

Det som er sikkert, er at det er valgt dyre løsninger, og at det kan ha vært overprising på de største entreprenørkontraktene, og andre underleverandører. Det er kalkulert at verdien på det som er utført i dag, ikke burde ha overskredet 70-80 millioner kroner, så hvor er da resten av pengene blitt av? Det som blir sentralt å få frem, er hvem som har vært hovedentreprenør og hvem som har stått for økonomisk kvalitetssikringen av prosjektet. Har hovedentreprenør fremskaffet leverandørene, og Lyngdal kommune har betalt ut penger ukritisk og i «blinde»?

Har hovedentreprenør fremskaffet leverandørene, og Lyngdal kommune har betalt ut penger ukritisk og i «blinde»?

Leserskribenten: Jan Skoland. Foto: Marlene Tollaksen Nilsen

Det må også komme frem om Sparebanken Sør har tatt pant i bygningsmassen i Knertenparken, som er kommunal eiendom. Lyngdal kommune ønsker å beholde tomten, slik at tomt og bygningsmasse har en og samme eier. Da bør Gaute Ubostad, som er styreformann i Forundringsparken AS, innen 25. november gi Lyngdal kommune melding om at han avstår kravet om å kjøpe tomten tilhørende Knertenparken.

Dersom han ikke gjør dette, blir Lyngdal kommunestyre presset til å stemme over et forslag om at «Festeavtalen» som Lyngdal kommunestyre inngikk den 17.06.2021. ikke er gyldig. Årsaken til dette er at forrige ordfører Jan Kristensen krevet en avstemning over en avtale, der han ga bort retten til Knertentomten uten å informere eller vise frem for kommunestyret denne endringen. Det er et forhold han også er politianmeldt for.

Det som nå blir det stort spørsmål, er dersom Forundringsparken AS går konkurs, om underleverandørene som nå har rettet krav til Forundringsparken AS, da kan rette sine krav mot Lyngdal kommune. Dette kan bli aktuelt dersom underleverandørene trodde at kommunen sto som garantist for sikker betaling.

Ordfører Unni Nilsen Husøy har gitt utrykk for at hun ønsker å løse problemet i fred og forståelse, og at alle parter kan ha et godt forhold til hverandre i ettertid. Om dette lar seg gjøre, ja det får vi svar på om ikke så lenge.

Jan Skoland