Lyngdal Høyre har  startet en bakvasking av andre politikere i Lyngdal kommunestyre .De har kastet all anstendighet over bord og slenger om seg med påstander tatt ut fra luften .En burde forvente at  blant annet Bernt Mushom , ordførerkandidat ved siste valg og Stein Asle Johnsen som erfarne politikere  hadde holdt seg for god for å bakvaske andre politikere i kommunestyret slik de gjør i sitt leserinnlegg.

Ap har påstått at det ferdes barn langs en trafikkutsatt veistrekning utenfor Konsmo som vi ønsker å utbedre , men Lyngdal Høyre  mener altså jeg farer med løgn  og sier rett ut at ; »Vi ser på det som en usannhet , når det påstås at det ferdes barn her daglig.»

Faktum er at det bor nærmere 20 barn i Ågedalstø -regionen. Skolebussene kjører forbi på den trafikkfarlige veien både morgen og ettermiddag med flere andre barn fra Konsmo-delen av kommune. Det bor barn på hver side av den smale og trafikkfarlige veistrekningen som ofte besøker hverandre etter skoletid og i helger. Om sommeren er det mange som benytter et populært badested («Odden») der alle må bruke denne smale veien for å komme dithen. Veien brukes dertil også av voksne til både gåturer og løpeturer. Om sommeren er det også tilreisende hytteturister som også bruker veien. Det ferdes barn hver dag langs denne veien og når Høyre kaller dette en usannhet, er dette direkte feil.

 Det er nærmest tragikomisk når de høye herrer i Lyngdal Høyre vet mer om hvor barna ferdes enn foreldrene selv. Det er en simpel bakvasking av kolleger i kommunestyret. Dette burde Høyre ha holdt seg for god for. Det er ødeleggende for et godt klima i kommunestyresalen.

Høyre foreslår at fylket skal finansiere omlegging av Fylkesvei 460 rundt et rasutsatt fjell og de tilstøtende veistrekninger skal utgå for at kommunen skal slippe å betale noe selv. Ap sa da at dette ikke er mulig slik vedtaket fra fylkestinget er utferdiget – det betinger en kommunal egenandel. I beste fall må saken tas opp til ny behandling i fylkestinget.

Da beskyldes vi for usannhet igjen og litt senere i innlegget spør de om dette er avtalt spill.  Det kommer imidlertid frem at Høyre ikke har lest saksdokumentene godt nok. Det burde man faktisk forvente når man møter i kommunestyret, og det er rett og slett lavmål å beskylde andre for løgn uten å faktasjekke sine påstander. Er det slik man ønsker et positivt miljø i styrer og utvalg?  Å buse ut med påstander om løgn fordi man taper en sak i kommunestyre? Før siste valg var det jo nettopp Høyre som var fremme i lokalavisene og manet til et forsonede språk og at man skulle ha respekt for hverandre. Det er tydeligvis langt fra teori til praksis.

Bakgrunnen for Høyres beskyldninger om usannhet er at de viser til at fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft har skrevet følgene: «Uten en avtale med Lyngdal kommune er det kun delprosjekt 3 som kan bygges innenfor vedtatte ramme». Da ville jo kommunen faktisk ha fått vei uten egenkapital,  men bare hvis man kun leser LITT av saksutredningen slik Høyre har gjort. Det de dessverre ikke har fått med seg er at dette utsagnet til Sundtoft ligger langt tilbake i tid og gjelder ikke lenger. Det var skrevet , den 3. november 2023 ,som en del av saksbehandlingen til Agder Fylkes Hovedutvalg for samferdsel og mobilitet , den 21. november 2023 . Dette vedtaket ble senere forandret da Fylkestinget behandlet saken ,den 12. desember 2023. Erfarne politikere fra Høyre-gruppa burde ha visst at det ikke er en fylkeskommunedirektør som avgjør hva fylket vedtar - det er fylkestinget selv .

Et godt råd til Lyngdal Høyre er at hvis tiden er knapp før kommunestyremøter på grunn av mange saksdokumenter, bør man heller prioritere å lese hele saksfremstillingen enn å skrive  indignerte leserinnlegg med påstander som ikke holder mål.

Hvis man ikke skjønner det man leser, bør man spørre fremfor å kritisere.

Den siste delen av sitt leserinnlegg bruker Høyre-gruppa på en opplisting av alle gode tiltak de mener sårt trenger ekstra midler; «tidlig innsats, helsesektor, skoler, eldreomsorg, unge med psykiske utfordringer – listen er lang». De gjør seg til talerør for en politikk de selv har forsømt i over 30 år. Det er vel nettopp dette Ap og andre er blitt nedstemt på da Høyres flertall har ledet kommunen.

Bedrifter i næringslivet har imidlertid nytt godt av Høyres satsing på næring og industri, men dette har hatt sin pris. Det er en grunn til at Lyngdal kommune er på nest siste plass av alle landets kommuner hva gjelder naturvern(SABIMA) og at kommunen har store utfordringer i forhold til skole og satsning på tidlig innsats har vært etterlengtet i mange år. Lyngdal ligger på en av de siste plassene på lista over barnefattigdom i Fylket.

 Lyngdal Høyre bør foreta en selvransakelse fremfor å harselere med sine kolleger i Lyngdal kommunestyre.

 Lyngdal Høyre bør foreta en selvransakelse fremfor å harselere med sine kolleger i Lyngdal kommunestyre.

Eivind Husøy, gruppeleder Arbeiderpartiet.