Ap’s gruppeleder har flere ganger gjentatt i kommunestyret at vi må tåle. Vi må tåle kritikk og litt hard retorikk, om ikke så bør vi slutte som politiker.

Kjære gruppeleder i Ap, ja vi tåler, men vi begynner å bli ganske oppgitt og lei at du kommer med usannheter. Vi trodde faktisk ikke at vi i Lyngdal kommunestyre skulle havne på slikt lavmål.

Når du beskylder Høyre for å spill for galleri når det gjelder Havsåsen, så må vi faktisk svare deg. For om innbyggerne og velgerne skal tro på det som de leser, ja så må vi svare.

Vi begynner å bli ganske oppgitt og lei at du kommer med usannheter. Vi trodde faktisk ikke at vi i Lyngdal kommunestyre skulle havne på slikt lavmål.

8. februar 2020 hadde Lyngdal Høyre en resolusjon om Havsåsen inn til fylkesårsmøtet. Der ble det vedtatt at saken skulle behandles av fylket.

18.06.2020 Handlingsplan for fylkesveier - der ble Havsåsen prioritert som første valg med stort flertall i Lyngdal kommunestyret - vi i Høyre jobbet aktivt for å få det til.

27.10.2020 - fylkesordfører sammen med næringsliv og Høyre-gruppa hadde befaring på Havsåsen. Flere av bildene blir ofte brukt når det gjelder Havsåsen ble tatt den dagen.

Ap-representanten skriver også: Det ferdes barn langs strekningen daglig.

Hvor er disse barna ?

Skolebarn står langs veien og blir hentet av skolebuss, og per dags dato gjelder det vel to ungdommer som skal på ungdomsskole/videregående på Byremo.

Vi ser på det som en usannhet, når det påståes at det ferdes barn her daglig.

Påstand om at Lyngdal kommune må bidra til prosjektet, ellers blir det ikke noe av utbedringen er også usant.

Les hva fylkeskkommunedirektør Tine Sundtoft skriver: Uten en avtale med Lyngdal kommune er det kun delprosjekt 3 som kan bygges innenfor vedtatt ramme.

Altså - fylket sier ikke NEI til å bygge ut delprosjekt 3. Skal det bygges ut del prosjekt 1 og 2 , må det en avtale med Lyngdal kommune. Delprosjekt 3 er en ny vei som går bak det rasusatte fjellet.

Delprosjekt 1 og 2 er veien som går langs vannet før en kommer inn på delprosjekt 3, det er smalt og sikret kun med gamle stabbesteiner.

Ordfører sa fra talerstolen at det var ingen som kjente dette prosjektet bedre en henne. Når det er så lett å bruke seks millioner på en fylkeskommunal vei, ja det spør vi oss om dette var et avtalt spill!!!

Seks millioner ville vi ha brukt annerledes:

Høyre vet at det er så mange som trenger ekstra bevilgninger som til tidlig innsats, helsesektoren, skolene, eldreomsorg, unge med psykiske utfordringer - listen er lang over hva en bør prioritere.

Vi ser frem til at Ap slutter å tilegne oss meninger vi ikke har og spre usannheter.

Lyngdal Høyres gruppe

Bernt Mushom

Stein Asle Johnsen

Arnfinn Havaas

Bodil Stensrud

Roar Lindland