Reidun Bakken KrF påstår som rett er at jeg ofte har snakket om Lyngdal KrF’s «kalde hjerter» fordi de har sagt nei til forslag om å prioritere barn og unge. Jeg har også påstått i den samme forbindelsen at ærlighet er viktig i politikken, og at KrF må tørre å kalle en spade for en spade. Men det er ikke kun meg – det er også andre som har uttalt og forventet at nettopp KrF burde være mer direkte og oppriktige. De bør ikke ta omveier rundt vanskelige og viktige spørsmål – de bør faktisk tørre å si det de innerst inne mener.

Dette burde gjelde spesielt for etiske problemstillinger, men også andre mer trivielle saker som f.eks. den aktuelle utbyggingssaken med rassikring av Fv 460 forbi Havåsen.

Når gruppeleder Reidun Bakken vet at forslaget fra Høyre som KrF støttet, ville medføre at 30 millioner kroner fra fylkeskommunen kanskje blir annullert , og dermed ingen vei, da burde man ikke fremstille det - slik det blir gjort - som om at KrF varmt går inn for å rassikre veien.

Kall en spade for en spade – ikke gjør seg bedre enn det man er, er vel en god livsregel.

Jeg tror for øvrig ikke at KrF hverken er bedre eller dårligere andre politiske partier i Lyngdal, men jeg etterlyser mer ærlighet og det å tørre å fronte hva man står for.

Jeg tror både at det politiske samarbeidsklimaet da blir bedre, og jeg er også så freidig at jeg faktisk tror at de som tradisjonelt heier på KrF da blir mer fornøyd med sitt parti.

Det blir ellers spennende å se hvordan Lyngdal KrF vil stille seg til gang og sykkelvei ut til Svennevig – vil de da også si nei fordi det jo er en fylkeskommunal oppgave? Eller vil de da få til en ny uventet vri i sine argumenter for å kunne støtte det?

Eivind Husøy

gruppeleder Ap